View Post

Quirijnboulevard Tilburg-Noord

In DAT, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

Toelichting Louis Houet, stedenbouwkundig ontwerper en supervisor Quirijnboulevard, Tilburg Noord: “In Tilburg is bij herstructurering niet alleen de woningbehoefte maar ook de sociale cohesie nadrukkelijk een uitgangspunt. Voor de Quirijnboulevard leidde dat tot een doelstelling waarin de 2 wijken die aan weerskanten van de Quirijnboulevard liggen, Heikant en Quirijnstok, zowel sociaal als qua volkshuisvesting aan elkaar wilde knopen. In de …

View Post

Interactief ontwerpen! Wijkplan Pannenhoef Kaatsheuvel

In DAT, Onderwijs, Onderzoek, Renovatie, Stedenbouw, Wonen, Zorg by Ton van der HagenLeave a Comment

  Wijkplan in hechte samenwerking met bewoners. Pannenhoef was in 2003  toe aan vernieuwing: de 70-er jaren wijk kende te weinig uitstraling en differentiatie om een aantrekkelijk woonmilieu te kunnen blijven in de toekomst. In nauw, interactief contact met de Wijkbewoners heeft de Architectenwerkgroep, samen met corporatie Casade en Companen (bureau voor beleid,Arnhem) eerst een diagnose op wijkniveau gemaakt, een …

View Post

Heetmanplein ‘s-Hertogenbosch

In ArchiStad, Cultuur, Onderzoek, Stedenbouw by Ton van der HagenLeave a Comment

Een bepaling van plaats…. De locatie “Heetmanplein” ligt in ’s-Hertogenbosch op een cruciale positie: in 1650 bevond zich hier het verdedigingswerk Vughterpoort, bestaande uit een bastion, een rivier en een eiland. Er was destijds sprake van 3 gebieden met een volstrekt eigen karakter en formele begrenzingen in de vorm van vestingmuren, dijkvormige grondlichamen en wateroppervlak. Deze verschillen zijn in de …

View Post

Jaap Bakema, Tilburg en de Architectuur Biennale in Venetie….

In ArchiStad, Cultuur, Onderzoek, Publicatie, Stedenbouw by Ton van der HagenLeave a Comment

Pronkjuweel van architect Jaap Bakema in Tilburg? Van 7 juni tot 23 november 2014 vond in Venetië de 14e Architectuurbiennale plaats, Rem Koolhaas was de curator voor deze hoogwaardige architectuurmanifestatie die de naam Fundamentals heeft gekregen. Anders dan voorgaande uitvoeringen keek deze Biennale niet zozeer naar ontwikkelingen in de hedendaagse architectuur maar richtte zich vooral op de progressie van de …

View Post

Gotenpark, Friezenlaan Tilburg

In Cultuur, DAT, Publicatie, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

Integraal & innovatief Het ontwerp voor het Gotenpark is in een open ontwerpproces tot stand gekomen: vanaf het eerste moment hebben opdrachtgever (van der Weegen),architect (Dat-architecten,landschapsarchitect Karres& Brands), kunstenaar( Henk Eikenaar), constructeur/ geluidadviseur (Goudstikker-de Vries) echt samen gewerkt aan integrale oplossingen, het planresultaat is meer geworden dan de som der delen. Het beschikbare terrein van 2,2 ha is ingesloten door …

View Post

Regenboogpark, Tilburg

In DAT, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

Wat troffen we aan? Stoomververij en Chemische Wasserij De Regenboog bleek vanaf 1896 zijn sporen te hebben nagelaten, de vervuiling zat deels in grondwaterlagen tot een diepte van 40 meter; Volledig afgraven was onbetaalbaar, er is een innovatief proces met continue persluchtinjectie en grondluchtextractie opgestart dat nog enkele jaren doorloopt na de ingebruikname van het nieuwe Regenboogpark. Van de bedreiging …

View Post

“Finnishing Touch”, Helsinki Harbour

In ArchiStad, Cultuur, Onderzoek, Stedenbouw, Wonen by Ton van der Hagen

Het keramisch reliëf Kaupunki Auringossa (1975, City in the sun) van ceramist/designer Rut Bryk is inspiratiebron geweest voor deze prijsvraag-inzending,the Finnishing Touch. Deze 3-dimensionale footprint illustreert het evenwicht dat Helsinki kenmerkt: samenhang en verschillen vinden elkaar op een vanzelfsprekende manier in  het stedelijk Gridpatroon. Bijzondere eigenschappen worden als vanzelf door het Grid opgenomen. De ontwerplocatie ligt bezijden het echte centrum, maakt nu een perifere indruk …

View Post

BaLaDe, Waalwijk

In DAT, Onderwijs, Stedenbouw, Wonen, Zorg by Ton van der HagenLeave a Comment

Het begin In 2004 hebben de gemeente Waalwijk en Casade Woondiensten het initiatief genomen om de functies Onderwijs, Zorg, Welzijn en Wonen voor 3 omliggende wijken integraal te huisvesten in één multifunctionele accommodatie: BaLaDe aan de Heermanslaan in Waalwijk. Het ontwerp, een gebouw in kruisvorm, komt voort uit het veelzijdige programma: binnen de vier vleugels van het gebouw kunnen functies …

View Post

Campus het Koetshuis, Waalwijk

In DAT, Stedenbouw, Wonen, Zorg by Ton van der HagenLeave a Comment

Betekenisvol voor geheel Landgoed Driessen Op deze locatie hebben oorspronkelijk afwateringsloten de noord-zuidrichting gevolgd en lange slagen in het landschap gemaakt. Dit is inspirerend geweest voor het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp dat in samenwerking met landschapsarchitecten Karres & Brands is gemaakt. In het ontwerp zijn in de noord-zuidrichting groene hoven en open zones ontstaan met verschillende karakteristieken: water, kleurrijke vegetatie, hakhout …

View Post

Kromhoutpark, Tilburg

In DAT, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

Transformatie en archipunctuur Het oude Kromhoutkazerneterrein heeft in zijn bestaan een aantal functies gehad; aanvankelijk was het, vanaf de bouw in 1909 een cavaleriekazerne met losstaande gebouwen en een exercitieterrein; in de loop der jaren is het complex omgevormd tot een militaire rijschool en opleidingscentrum voor chauffeurs van militaire voertuigen. De open plek in het midden van het kazerneterrein is …

View Post

Zagreb, Badel Block

In ArchiStad, Cultuur, Onderzoek, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

  Zagreb, Kroatië — ontwerplocatie “Badel Block” In april 2012 is door het gemeentebestuur van Zagreb een open prijsvraag uitgeschreven om zo veel mogelijk ideeën te verzamelen voor de transformatie van een versleten industrielocatie dichtbij het centrum van de stad. Een slim initiatief: in no-time schreven zich 1200 deelnemers in, uiteindelijk zijn er 430 ontwerpen ingeleverd, een enorm aantal!!!! Inhoudelijk …

View Post

Starterswoningen Kuiperstraat Oisterwijk

In DAT, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

  Starterswoning met karakter Zeven robuuste starterswoningen aan de rand van Oisterwijk. Donkere, ruwe steen geeft het woonblok een stoere aanblik. Open delen met aluminium kozijnen. De huizen lijken in niets op de woningen verderop in de straat. Het niveauverschil tussen de tuinen en de straat versterkt het eigen karakter. De woningen staan aan het spoor. Woonstichting Stromenland gaf opdracht …

View Post

KORVELSE HOFJES TILBURG

In DAT, Renovatie, Stedenbouw, Wonen by Ton van der HagenLeave a Comment

De opgave De Korvelse Hofjes zijn eind ’70 ingevuld als woonerf-/hofjesbebouwing op een voormalig terrein van textielfabriek van Dooren-Dams. Het Hofjes-ontwerp bevatte stedenbouwkundige ingrediënten die op dat moment zeer gangbaar waren: onderdoorgangen, overbouwingen, het woonerf als publiek domein, gebouwen met zeer ruime vorm- en woningdifferentiatie. De voormalige tuin van de fabrikantenvilla werd getransformeerd tot buurtpark. In ’98 blijkt de verhuur …

View Post

O-Kwadraat Hengelo (Ov.)

In DAT, Stedenbouw, Wonen, Zorg by Ton van der HagenLeave a Comment

De opgave: Zorg aan Huis Op 4 november 2005 is het nieuwbouwplan O-kwadraat in het centrum van Hengelo geopend. DAT architecten heeft, in opdracht van Welbions Wonen (Hengelo Ov.), het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en 2 woonzorg-gebouwen architectonisch uitgewerkt. Het betreft de gebouwen De Kaap en Midrand, hierin zijn 70 huurappartementen opgenomen die vallen onder de noemer “zelfstandig wonen met zorg”.  Stedenbouw …