De opgave
De Korvelse Hofjes zijn eind ’70 ingevuld als woonerf-/hofjesbebouwing op een voormalig terrein van textielfabriek van Dooren-Dams. Het Hofjes-ontwerp bevatte stedenbouwkundige ingrediënten die op dat moment zeer gangbaar waren: onderdoorgangen, overbouwingen, het woonerf als publiek domein, gebouwen met zeer ruime vorm- en woningdifferentiatie. De voormalige tuin van de fabrikantenvilla werd getransformeerd tot buurtpark.
In ’98 blijkt de verhuur en het beheer van de Korvelse Hofjes zowel voor de gemeente Tilburg als TBV- Wonen problematisch te worden: de onduidelijke openbare ruimten blijken niet te beheren, de woonerfstructuur en de verstopte ligging achter de Korvelseweg leidt tot isolement, het gebied is onvoldoende onderdeel van het stedelijk weefsel in Tilburg, in alle opzichten.

De aanpak
In samenspraak met bewoners worden eerst de problemen geformuleerd en onderkend, vervolgens worden doelen benoemd en integrale maatregelen vastgesteld die door zowel corporatie als gemeente worden onderschreven. Voor de aanpak is een ISV aanvraag gedaan en gehonoreerd.

Het ontwerp
Het ontwerp bevat selectieve sloop van een beperkt aantal woningen om een nieuw, breder straatprofiel te realiseren dat duidelijkheid schept in de openbare ruimte en oplossing biedt voor doorgankelijkheid en parkeren. Door de sloop van een zeer beperkt aantal woningen blijken de woonkwaliteiten voor het gehele plangebied flink toe te kunnen nemen.
Aan de parkzijde worden nieuwe woningen toe- en ingevoegd, de bestaande blinde gevels worden open gemaakt zodat er wisselwerking ontstaat tussen nieuwe woonfuncties en het openbaar parkgebied. Naargeestige onderdoorgangen zijn omgezet in kwalitatieve entrees voor de bestaande appartementen. Tenslotte is de vernieuwing manifest gemaakt door de metselwerkgevels van de woongebouwen aan het park in een lichte kleur te schilderen, daardoor is zichtbaar samenhang ontstaan.

 opdracht              herstructurering 4 woongebouwen, inclusief het openbaar gebied

opdrachtgever   TBV Wonen, Tilburg (destijds TBV)

programma         niet gefixeerd, afhankelijk van onderzoek en plankeuzes in teamverband.

medewerkers     Ton van der Hagen, Arnoud Wakkerman, Dennis Schuurkes start ontwerp      1997

realisatie              2002-2003

website www.datarchitecten.nl

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment