van DAT…

In de afgelopen jaren is er, onder de noemer de Kracht van Verandering  voortdurend gewerkt aan een toekomstbestendige ontwikkeling voor DAT architecten. Dit heeft in 2007 geresulteerd in de toetreding van Walter van der Hamsvoord en Meggie Bessemans tot de directie, naast Theo van Esch en Ton van der Hagen, de oprichters van het bureau. Er is op dat moment ook besloten geleidelijk aan ruimte te maken voor nieuw talent. Ondergetekende heeft daarvoor concreet de mogelijkheid geboden: vanaf 1 januari 2010 ben ik niet meer als architect betrokken bij nieuwe projecten,  maar heb mij, op de achtergrond, op persoonlijke titel, meer verdiept in inhoudelijke vraagstukken op het gebied van ontwerponderzoek en ontwerp-initiatief. Deze verandering heeft een nieuwe generatie architecten binnen DAT ruimte gegeven om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig en sterk ontwerpteam.
De afgelopen jaren is de inhoudelijke samenwerking met DAT minder intensief geweest, eind 2012 ben ik, conform afspraak, teruggetreden als mede-eigenaar van DAT.

…naar Archistad

Nu, begin 2015, ga ik met een nieuw eigen bureau, Archistad bv. mijn onderzoek- en ontwerp-werkzaamheden verder ontplooien. In de praktijk zal dat betekenen dat ik klankbord kan/wil zijn voor initiatiefnemers in de allereerste, zeer prille fase van een opgave. Mijn kennis en ervaring kunnen helpen om, als onafhankelijk deskundige, mede richting en inhoud te geven aan de formulering van de (ontwerp) opgave vóórdat deze daadwerkelijk door ontwerpers ter hand wordt genomen en tot concretisering wordt gebracht. Ik kan behulpzaam zijn bij het formuleren en inkaderen van de ontwerpopgave, ervoor zorgen dat de ontwerper met de juiste vraagstelling en zwaartepunten effectief aan het werk kan gaan.
Daarnaast wil ik energie stoppen in (ontwerp-) vraagstukken op het gebied van architectuur en stedenbouw die actueel zijn en op mijn pad komen. www.archistad.nl laat zien welke ervaring en kennis ik in dat opzicht al heb opgedaan.
Vanaf de start van de Architectenwerkgroep Tilburg ben ik betrokken geweest bij:
– herstructureringsopgaven, zowel het (interactieve) proces als de realisatiefase
– het ontwikkelen en ontwerpen van complexe multifunctionele gebouwen,
– de ontwikkeling van (brede) onderwijs-gebouwen in samenspraak met gebruikers en
– diverse ontwerp-opgaven in “de Zorg”, in combinatie met diverse woonvormen.
Ik werk met plezier aan de renovatie en transformatie van (oude) gebouwen om deze een waardevolle en inhoudelijke toekomst te geven, rijksmonument “Schouwburg Tilburg” is daarvan een bijzonder mooi voorbeeld!

Naast ontwerper ben ik ook onderzoeker: op zoek naar nieuwe ontwerpinhoud, maatschappelijke aanleidingen, duurzame projectinhoud en nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen. Voortdurend nieuwsgierig naar actualiteit, diepgang en progressie; wellicht aanleiding voor een professionele kennismaking?

Ton van der Hagen, Tilburg, 30 januari 2015


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Ton van der Hagen (Antonius Wilhelmus Ignatius)
Adres: Henriette Ronnerstraat 3 | 5038 KH Tilburg
Telefoon: 013 – 468 59 32 | 06 – 53 42 54 35
E-mail: info@archistad.nl

WERKERVARING

1976-1983: projectleider architectenbureau De Twee Snoeken, ‘s-Hertogenbosch
1983-2012: Architecten Werkgroep (AWG), directeur en mede-eigenaar (opgericht met Theo van Esch). AWG is vanaf 1-1-2010 verder gegaan onder een nieuwe naam: DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg). Eigendom is overgedragen per 31-12-2012, professionele activiteiten voor DAT zijn beëindigd.
2012-heden: zelfstandig adviseur op het gebied van architectuur, stedenbouw, stadsontwikkeling, onderzoek

OPLEIDINGEN

1966-1971 HBS-A, Rijks HBS ‘s-Hertogenbosch
1971-1976 HTS- bouwkunde, Hogere Technische School ‘s-Hertogenbosch
1976-1983 Academie van Bouwkunst Tilburg (duale opleiding)