De opgave: Zorg aan Huis
Op 4 november 2005 is het nieuwbouwplan O-kwadraat in het centrum van Hengelo geopend. DAT architecten heeft, in opdracht van Welbions Wonen (Hengelo Ov.), het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en 2 woonzorg-gebouwen architectonisch uitgewerkt. Het betreft de gebouwen De Kaap en Midrand, hierin zijn 70 huurappartementen opgenomen die vallen onder de noemer “zelfstandig wonen met zorg”.

 Stedenbouw en landschap
Stedenbouwkundig is er sprake van een ensemble gebouwen waarin de voormalige Schaepman-mavo (1900) een prominente positie inneemt en direct geschiedenis aan de plek geeft. DAT architecten heeft de renovatie en transformatie tot 6 luxueuze lofts verzorgd.
De nieuwe gebouwen, De Kaap en Midrand hebben een plectrumvormige footprint, de gebogen gevels laten diepe zichtlijnen in het gebied ontstaan met de Schaepman-mavo als tafereel. De hoofdvorm van de nieuwe plandelen zorgt er ook voor dat de openbare ruimte tussen de nieuwe gebouwen vloeiend overgaat in de aangrenzende Oldenzaalsestraat en Oude Molenweg. De buitenruimte tussen en rondom de gebouwen is ontworpen door Karres & Brands, landschapsarchitecten (Hilversum)

 Transformatie: Lofts in de Schaepman-mavo
De structuur van het schoolgebouw is behouden en is uitgangspunt geweest voor de transformatie tot woongebouw. Dat heeft geleid tot zeer ruime woningen, lofts genaamd, met behoud van de ruimtehoogten. Om het gevelbeeld zoveel mogelijk in tact te houden zijn er geen balkons buiten de gevellijn aangebracht. Per bouwlaag bevinden zich twee appartementen, in totaal zijn er 6 woningen in het gebouw. De authentieke trap geeft toegang tot alle bouwlagen, de symmetrische trapopgang in de royale hal is zeer bijzonder. De gevels zijn nagenoeg ongewijzigd, gevelopeningen en omlijstingen bleven op de bestaande posities. Uiteraard zijn gevels en daken wel aangepast aan de huidige bouwtechnische eisen, echter met behoud van de oorspronkelijke detaillering en materialisatie. Op de hellende daken zijn nieuwe dakkapellen toegevoegd, uitgevoerd in zink en passend in het ingetogen karakter van het gebouw.

 Parkeren
De woongebouwen De Kaap en Midrand zijn, inclusief de buitenruimte tussen de gebouwen volledig onderkelderd, hier is het parkeren voor bewoners voorzien. De buitenruimte tussen de gebouwen is daardoor volledig autovrij gebleven en door de introductie van een 800mm dik grondpakket groen ingericht, in het maaiveld is niet te zien dat zich onder de buitenruimte een parkeergarage bevindt. Bij het ontwerp van de parkeergarage is extra aandacht besteed aan doorzichtbaarheid, veiligheid en optimale manoevreer-ruimte.

 Atrium met daglicht
In beide gebouwen vormt een atrium het lichte en open centrum: royaal daglicht door het dak dat grotendeels uit doorzichtig glas bestaat. De toegangen tot de woningen liggen rondom deze vides en profiteren optimaal van het daglicht. De buitenruimten van de appartementen zijn uitgevoerd als open balkons of winter-kamers; de gevels van de winterkamers kunnen d.m.v vouwpuien volledig geopend worden.

 Zorg aan huis
Bewoners kunnen gebruik maken van Zorg wanneer dit nodig is. In het ontwerp zijn 12 woningen bestemd voor cliënten van Fokus, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met zorgverlener Carint.
Fokus is een organisatie die mensen met een ernstige lichamelijke handicap de mogelijkheid biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Medewerkers van Fokus verlenen assistentie bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De woningen zijn daar volledig op voorbereid: maatvoering, plattegrondindeling en voorzieningen voor Domotica zorgen ervoor dat zelfstandig wonen heel lang mogelijk is. Dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliënt, gedurende 24 uur per etmaal.
De ontmoetingsruimte in Midrand wordt gehuurd door Carint en heeft ook een wijkfunctie op het gebied van ontmoeting en zorg.

Opdrachtgever: Welbions (destijds st. Joseph) Hengelo Ov.
Opgave: stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp voor nieuwbouw en transformatie
Start: 2000
Realisatie: 2005-2006
Team: Ton van der Hagen, Roland van der Leegte, Marco de Groot
Website: www.datarchitecten.nl www.welbions.nl, www.meewoonwinkel.nl

Deel dit project

Leave a Comment