Ouderinitiatief in Etten-Leur
Bijzonder” is een project voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die door een grote zorgvraag niet meer thuis kunnen wonen. In Etten-Leur hebben de ouders van een viertal kinderen een ouderinitiatief gevormd. Het programma van eisen voor dit woonproject komt voort uit de wensen en behoeften van deze kinderen die bij elkaar wonen, zonder ouders en dat is Bijzonder. Het is de bedoeling dat de groep uiteindelijk uit vijf jonge kinderen gaat bestaan. Naast de woongroep voor de kinderen zijn nog drie appartementen voor jongvolwassenen met een beperkte zorgvraag gerealiseerd.

Wonen in een ketelhuis!!
Het Ketelhuis aan de Streek in Etten-Leur maakte deel uit van het Withofcomplex van de zusters Franciscanessen. Het pand blijkt uitstekend geschikt voor de nieuwe woon-bestemming, het ontwerp voor de herbestemming is gemaakt door Solange Schmeidts in het kader van haar afstuderen als binnenhuisarchitect.
Het Ketelhuis is een karakteristiek pand uit 1955. Een industrieel gebouw, stoer en weerbarstig, met grote raampartijen en dichte bakstenen vlakken. Deze kenmerken zijn voor een groot deel behouden. Opvallend zijn de slanke profielen en de spanning tussen transparant (veel glas) en gesloten. Binnenin is het gebouw volledig gestript waarbij de bestaande vide als belangrijk vormelement is behouden. In de open ruimte is vervolgens een ‘tafel’ geplaatst als draagstructuur. Hierdoor kon de benedenverdieping een open karakter krijgen. Op de tafel zijn ‘dozen’ geplaatst: dat zijn de kleurrijke kamers op twee verdiepingen.  Bijzonder heet het huis en het resultaat doet die naam eer aan: niet alleen de architectonische oplossing, maar ook het warme, speelse interieur met veel kleur.

Samenwerking
De Woonstichting Etten-Leur (WEL) is eigenaar van het pand en heeft de verbouwing in samenwerking met DAT architecten en Solange Interieurarchitectuur gerealiseerd. Amarant levert de zorg in dit project. DAT heeft, in nauwe samenwerking met Solange, de vertaalslag gemaakt van studie-ontwerp naar realisatie en heeft kennis, kunde en capaciteit ingebracht. Realisatie heeft plaatsgevonden in 2006.

Opdrachtgever: Woonstichting Etten-Leur
Opgave: Architectonisch uitwerking i.s.m. Solange Schmeidts
Start: 2005
Realisatie: 2006
Team: Ton van der Hagen, Jeanine van de Vliet, Marijke Quint

Website:
htpp://www.datarchitecten.nl
http://www.woonwel.nl
http://www.bij-zonder.nl

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment