Toelichting Louis Houet, stedenbouwkundig ontwerper en supervisor Quirijnboulevard, Tilburg Noord:

“In Tilburg is bij herstructurering niet alleen de woningbehoefte maar ook de sociale cohesie nadrukkelijk een uitgangspunt. Voor de Quirijnboulevard leidde dat tot een doelstelling waarin de 2 wijken die aan weerskanten van de Quirijnboulevard liggen, Heikant en Quirijnstok, zowel sociaal als qua volkshuisvesting aan elkaar wilde knopen. In de opzet hebben we de groene boulevard als uitgangspunt genomen die als een soort pleister op de twee wijken wordt geplakt en ze als zodanig met elkaar verbindt. We hebben steeds een nieuw icoon voor ogen gehad dat de identificatie binnen de wijk mogelijk moest maken. De architectuur wilden we bewust laten afwijken van wat er al in de wijk staat, met name om het icoon stevig neer te zetten. Sterk contrasterend maar wel met een duidelijke onderlinge verwantschap. Volgens mij zijn we daar wel aardig in geslaagd.”

“De differentiatie in het woningaanbod was een steeds terugkerend uitgangspunt. Niet alleen moesten de doorgroeimogelijkheden binnen de wijk zelf worden verbeterd maar ook voor mensen van buiten de wijk zelf moest Noord aantrekkelijk worden.In dit project proberen we door het verknopen van 2 wijken het hele noord-gebied een impuls te geven. Niet marktconformiteit maar de eigen kwaliteit en de functies voor een groter gebied hebben daarbij centraal gestaan.”

“De moderne architectuur en het centraal gelegen park moeten van de aanvankelijke ruimtelijke scheiding tussen de wijken een ruimtelijke verwantschap maken. Het centraal gelegen park en de multifunctionele accommodatie moeten de doorloop bevorderen; de komst van aantrekkelijke koopwoningen in het middensegment moet de differentiatie bevorderen.
De 4 geselecteerde architectenbureaus (Cepezed, DKV, JMW en de Architectenwerkgroep Tilburg) hebben een moderne maar eigen visie op architectuur die in Werkateliers zijn samengebracht met de visie van bureau Karres & Brands, ontwerpers van het openbaar gebied.”

“De groene strook- waar tot eind jaren negentig nog een doorgaande weg was gepland- heeft in het nieuwe plan een heel eigen invulling gekregen. Een grote speel- en verblijfplek die de kern vormt van het nieuwe wonen in Noord. En die bovendien ook nog een ecologische functie heeft. Het regenwater van het gebied wordt er verzameld en zorgt voor natte en droge plekken. Dat is weer van belang voor een weelderige vegetatie. En daarmee is een nieuwe voorwaarde geschapen voor flora en fauna.”

Bron: Quirijnboek, door WonenBreburg afd.Communicatie, Riesjard Schropp e.a.;  verschenen bij opening Quirijnboulevard.  Download de PDF: Quirijnboek

Urban villa Quirijnboulevard  (positie is in rood aangegeven op stedenbouwkundig ontwerp, zie boven)
In opdracht van WonenBreburg & Cofier is er een appartementengebouw ontworpen aan de kop van de Quirijnboulevard in Tilburg Noord. Een markant alzijdig woongebouw dat in heldere en strakke vormgeving is uitgevoerd in zwart keramiek, glas met aluminium kaders en rustend op een gebouwplint van lichtgekleurde reliëfbeton. Het doel?  Een uitgesproken stevig  en abstract beeld te maken als sluitsteen van de Quirijnboulevard maar ook als eerste ruimtelijke indruk bij de benadering van Tilburg Noord vanuit de oude stad.

Opdrachtgever:                     WonenBreburg & Cofier
Opgave                                    Urban villa met 22 appartementen
Start ontwerp                         2002
Realisatie                                2005
Team                                        Gert Jan de Rooij, Ton van der Hagen, Dennis Schuurkes

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment