Wijkplan in hechte samenwerking met bewoners.

Pannenhoef was in 2003  toe aan vernieuwing: de 70-er jaren wijk kende te weinig uitstraling en differentiatie om een aantrekkelijk woonmilieu te kunnen blijven in de toekomst. In nauw, interactief contact met de Wijkbewoners heeft de Architectenwerkgroep, samen met corporatie Casade en Companen (bureau voor beleid,Arnhem) eerst een diagnose op wijkniveau gemaakt, een toekomstvisie gepresenteerd en tenslotte een beeldend wijkplan vervaardigd.
Met de Kwartiermakers (vertegenwoordigers van de bewoners) zijn bij de start van het Wijkplan 84 woningen geselecteerd die, door hun posities in Pannenhoef de meest optimale verbeteringskansen gaven op wijkniveau, voor een grotere omgeving. Een zware klus voor de Kwartiermakers die als geen ander inzicht hadden in de leefomstandigheden achter vele voordeuren en in enkele gevallen ook hun eigen woning toegevoegd zagen aan de sloop-selectie. De selectie met de Kwartiermakers werd door de overige bewoners bekrachtigd.
In Pannenhoef-Oost betekende dat sloop en vervolgens nieuwbouw van 36 levensloop-bestendige woningen, duidelijk merkbare vernieuwing in het hart van deze buurt.
In Pannenhoef-West zijn 48 woningen gesloopt, in het hart van de wijk. Op deze positie is het nieuwe wijkpunt gerealiseerd, centraal gelegen, duidelijk zichtbaar en bruikbaar voor alle Pannenhoef-bewoners.
Het nieuwe wijkpunt, Gerard de Nijshof genoemd,bevat, naast wijkvoorzieningen, ook appartementen voor ouderen,de woningen zijn  voorbereid op zorgverlening aan huis. Oudere bewoners kunnen nu, binnen hun vertrouwde buurt (en netwerk!) zelfstandig  blijven wonen. De vrijkomende eengezinswoningen worden door jonge gezinnen in gebruik genomen, een nieuwe impuls voor Pannenhoef.
De behouden 138 woningen zijn ingrijpend aangepakt: het monotone, zakelijke  straatbeeld uit de 70-er jaren is getransformeerd naar een gedifferentieerd gevelbeeld met materiaal-keuzes die ook goed aansluiten op de belevingswereld van de bewoners.

 Nieuw wijkpunt wordt gezien
De multifunctionele accommodatie is gebouwd in het hart van de wijk, opmerkelijk zichtbaar,uitgevoerd in vertrouwde materialen. De differentiatie in het programma komt tot uiting in de gevels van het gebouw,geledingen en hoogteverschillen tussen de verschillende bouwdelen laten dat zien en zorgen voor de juiste schaalindruk. Het wijkpunt is uitgevoerd in gemêleerd metselwerk, verbindend in materiaalsoort, eigenzinnig in materiaaltoepassing.

Leerlingen van groep acht lopen stage in het zorghotel
De nieuwe multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan:
– 60 levensloopbestendige appartementen met zorghotel.
– een medisch cluster met huisartsen, tandarts,logopedie, cesartherapie
– een consultatiebureau
– wijkpunt met receptie, welzijn en maatschappelijk werk
– een brede school (300 leerlingen) die door de aanwezigheid van schoolwoningen flexibel is in omvang.
– een groene binnenhof, ontmoetingsplek voor bewoners en speelplaats voor de peuters en kleuters van de brede school.

Inmiddels zijn functies in het nieuwe wijkpunt met elkaar verweven geraakt, bijvoorbeeld: ouderen helpen een handje in de brede school, leerlingen van groep 8 lopen (maatschappelijke) stage in het zorghotel.

Projectgegevens

Opdrachtgever:  Casade Waalwijk
Opgave:               Stedenbouwkundige en architectonische opdracht
Start:                    2003
Realisatie:           2005
Team:                  Ton van der Hagen, Gert Jan de Rooij, Gert-Jan Dirkx,
Martèl van Nieuwkuijk, Jeroen Kouwenberg, Dennis Schuurkes

 

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment