Betekenisvol voor geheel Landgoed Driessen
Op deze locatie hebben oorspronkelijk afwateringsloten de noord-zuidrichting gevolgd en lange slagen in het landschap gemaakt. Dit is inspirerend geweest voor het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp dat in samenwerking met landschapsarchitecten Karres & Brands is gemaakt. In het ontwerp zijn in de noord-zuidrichting groene hoven en open zones ontstaan met verschillende karakteristieken: water, kleurrijke vegetatie, hakhout en fruitbomen. Een gebogen pad vormt in oost-west richting de ontsluiting voor langzaam verkeer. Het pad doorsnijdt alle natuurlijke zones en maakt de verschillen volop beleefbaar. Ook leidt het pad langs de (overkragende) koppen van 5 bouwvolumes, hier bevinden zich de hoofdentrees van de woongebouwen.
Het Koetshuis is een natuurlijk en hoogwaardig openbaar gebied geworden waarin de aanwezigheid van de auto minimaal merkbaar is. Alle gebouwen zijn voorzien van inpandig parkeren voor bewoners en medewerkers. Uitsluitend bezoekers parkeren hun auto zichtbaar in de buitenruimte.

Van groot naar klein
Aan de noordzijde ligt de Noorderallee, de hoofdtoegang van de wijk Landgoed Driessen. Een robuust wandgebouw begeleidt deze hoofdinvalsweg in oost-west richting. Uitgevoerd in stevig metselwerk en voorzien van uitkragende erkers maakt dit gebouwdeel voelbaar dat het hier om een belangrijke toegang voor Landgoed Driessen gaat. De gebouwhoogte (5 tot 6 verdiepingen) en de woonvorm (appartementen) versterken deze indruk.
Aan de zuidzijde is een plint van 1 bouwlaag hoog voorzien; hierin bevinden zich grondgebonden woningen, een Medisch Cluster en parkeerfaciliteiten. De gevel van deze plint is uitgevoerd als groene gevel: alleen de gevelopeningen zullen uiteindelijk niet bedekt zijn met de groenblijvende hedera.
Het dak van deze éénlaagse plint wordt, voor zover niet bebouwd, uitgevoerd als groen voetgangersdek, met wandelpaden en bloemrijke plantzones. Het is een tweede natuurlijk maaiveld in het Koetshuis.
In noord-zuidrichting zijn 3 bouwvolumes aangebracht die, naast appartementen, ook begeleide woonvormen en het medisch cluster bevatten. Aaneengesloten puien houden de bouwvolumes visueel vrij van de plint en het voetgangersdek. Deze 3 bouwvolumes zijn uitgevoerd in ruige, bruin-oker gekleurde leisteen en dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de woonomgeving. De bouwhoogte is 4 tot 5 bouwlagen.

Bijzondere woonvormen zijn onopvallend aanwezig
Naast 101 zelfstandige, gedifferentieerde huurappartementen zijn in het gebouw diverse begeleide woonvormen opgenomen:
Voor zorginstelling Schakelring zijn 5 kleinschalige groepswoningen ingepast; iedere woning heeft ca. 6 bewoners met een intensieve zorgvraag. (PG)
Daarnaast zijn voor de organisaties Prisma en RIBW een tiental woningen voorzien. De bewoners kunnen naar behoefte begeleiding en zorg aan huis krijgen.
Alle “bijzondere” woonvormen zijn verweven in het ontwerp en doen, zoveel als mogelijk, mee aan het normale dagelijkse leven. De aanwezigheid van het Medisch Cluster (met o.a. huisartspraktijk, apotheek, fysiotherapie) versterkt de mogelijkheden.
Casade Woondiensten is de opdrachtgever voor alle functies in het Koetshuis. Voor beheer- en onderhoud van het complex is samenwerking gezocht met de naastgelegen MET-school. In het Koetshuis kan praktijkgericht onderwijs in de onmiddellijke nabijheid van de school plaatsvinden en maatschappelijke betekenis hebben.

Opgave: stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp
Start: 2003
Realisatie: 2008-2010
Team: Ton van der Hagen, Bas Coret, Jeanine van der Vliet, Rens Heestermans, Eddy Arts, Johan Bek, Dennis Schuurkes, Mark Brouwers, Bas Horsten

Website:

http://www.casade.nl/hetkoetshuis/index.htm
http://www. datarchitecten.nl
http://www.karresenbrands.nl

 

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment