Wat troffen we aan?
Stoomververij en Chemische Wasserij De Regenboog bleek vanaf 1896 zijn sporen te hebben nagelaten, de vervuiling zat deels in grondwaterlagen tot een diepte van 40 meter; Volledig afgraven was onbetaalbaar, er is een innovatief proces met continue persluchtinjectie en grondluchtextractie opgestart dat nog enkele jaren doorloopt na de ingebruikname van het nieuwe Regenboogpark. Van de bedreiging is een kans gemaakt, vanaf de eerste schets was de sanering ieders zorg en opgave. Er is een integraal ontwerp-concept ontstaan, alle partijen zaten vanaf dag 1 aan tafel!!

Stedenbouw verbindt….
Tilburg is in ontwikkeling: van een uitgestrekte reeks aaneengegroeide kernen naar een stad die compacter is; een stad die behoefte heeft aan een stevig weefsel, een netwerk van verbindingen. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het Regenboogpark heeft om die reden een hechtend, verbindend karakter. Aangrenzende buurten met uiteenlopend karakterieken (Bomenbuurt, Kromhoutpark, Spoor-zone) worden verknoopt door middel van het nieuwe Regenboogpark. Er is, in stedenbouwkundig opzicht, continuïteit gebracht, de basis van Tilburg als compacte stad is steviger geworden.

Wat waren de speerpunten voor het Regenboogpark?
Stedelijk gedifferentieerd woonmilieu: in woonvorm, gezinssamenstelling en prijsstelling. Voor de toekomst is dit een stabiele en veerkrachtige planinhoud en het geeft direct een plezierig heterogene buurtopbouw.
Hechting aan de omgeving: voortbouwen op de aanwezige maat- en schaalindruk , aansluiting tot stand brengen op bestaande woonvormen en inpassing in het stedelijk weefsel waren belangrijk. Het eigentijdse project is als vanzelfsprekend in de stad opgenomen, functioneert alsof het er al jaren was en dat is goed.
Woningontsluitingen: Appartementen op niveau “begane grond” worden zowel via een centrale entree(lift) als individueel vanaf de straat ontsloten, bijv. door halve trapjes. Deze woningen hebben aan de straatzijde ook een voordeur, net als de bestaande woningen.
Woonoriëntaties: alle woningen hebben verblijfsruimten aan de straatzijde, er is een sterke wisselwerking met de openbare ruimte.
Hoogwaardige inrichting van de buitenruimten: reden om bij de start van het ontwerp te kiezen voor “gebouwd parkeren op/onder eigen erf”. Er is in het straatprofiel ruimte gemaakt voor de toepassing van haagblokken, volwaardige bomen en brede trottoirs.
Groen verblijfsgebied; er is geen doorgaand autoverkeer door het verkeersluwe plangebied, ten gunste van veilige speelaanleidingen.
Volgroeide bomen zijn gekoesterd: ze zijn opgenomen in de ontwerpen voor gebouwen en het buurtpark: vanaf de eerste oplevering is er al sprake van een rijke, volwassen groene omgeving. Het Regenboogpark is een prachtige speel- en ontmoetingsplek; ook wordt het in lunchpauzes druk bezocht door de medewerkers van de kantoren in de omgeving.
Duurzaamheid: Stadsverwarming als warmtebron; waterinfiltratie via open water in het park,en uiteraard, verantwoorde materiaalkeuzes.
Behoud van beeldkwaliteit op langere termijn: er is onderhoudsvrij materiaal toegepast op posities waar particulier onderhoudswerk op langere termijn voor verstoring zou kunnen zorgen. (gemoffeld aluminium voor dak-overstekken bij eengezinswoningen)

Waardering!
Het project is door ULI (Urban Land Institute, USA) onderscheiden, eerst met de Europe Award, enige maanden later is in New York ook de Global Award toegekend. Citaat uit het ULI-jury-rapport:
“the completed project exemplifies how government, developers, and end-users can turn a nightmare into a dream”.

Waardering!!
Naast deze internationale onderscheidingen behoorde het Regenboogpark tot de 5 eindnominaties voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2004. Citaat uit het jury-rapport:
“het commerciële succes heeft niet geleden onder het feit dat het hier om een saneringsgebied gaat. Dat zegt het nodige over de kwaliteit van de woningen en het woonmilieu. Van een armoedig stukje stad is een aantrekkelijk woongebied gemaakt. Het project past volgens de jury in de succesvolle aanpak van de gemeente Tilburg om via “archipunctuur” de kwaliteit van stedenbouw en architectuur in de stad op een hoger peil te brengen. Deze aanpak heeft continuïteit”.

Programma:
139 woningen waarvan 36 grondgebonden
150 gebouwde parkeerplaatsen op/onder eigen erf
2.500 m2 commerciële functies

Opdrachtgever voor stedenbouwkundig ontwerp: Gemeente Tilburg
Opdrachtgever architectonisch ontwerp + uitwerking alle bouwplannen: AM Wonen
Adviseurs: DAT + IWACO (bodemsanering) + Goudstikker de Vries (constructie, bouwfysica) + landschapsarchitect J. van Summeren (ontwerp buurtpark).
Start: 1999
Realisatie: 2003
Team: Ton van der Hagen, Janneke Bierman, Bart Versteijnen, Wouter Laros.

Website:
http://datarchitecten.nl

Deel dit project

Leave a Comment