Integraal & innovatief
Het ontwerp voor het Gotenpark is in een open ontwerpproces tot stand gekomen: vanaf het eerste moment hebben opdrachtgever (van der Weegen),architect (Dat-architecten,landschapsarchitect Karres& Brands), kunstenaar( Henk Eikenaar), constructeur/ geluidadviseur (Goudstikker-de Vries) echt samen gewerkt aan integrale oplossingen, het planresultaat is meer geworden dan de som der delen.
Het beschikbare terrein van 2,2 ha is ingesloten door diverse woonbuurten maar wordt aan de zuidzijde begrensd door de Baroniebaan, de voormalige autoweg tussen Tilburg en Breda, inmiddels een belangrijke verkeersader binnen Tilburg.
De gemeente voorzag aan deze zuidzijde hoge gestapelde bebouwing, als geluidbuffer voor de overige woningen die hierachter een plek zouden krijgen.Deze benadering vonden wij te conflicterend met het karakter van de Baroniebaan; deze wordt namelijk aan beide zijden begrensd door brede groenstroken met overwegend laagbouw.
Ons winnend prijsvraagontwerp voorziet in eengezinswoningen aan de Baroniebaan die, trapsgewijs, door een drietal elementen de geluidwering voor het gehele plangebied tot stand brengen: een vrij gevormde muur (kunstwerk) met een hoogte van 3 meter, een glazen terrasbalustrade op de 1e verdieping en daarboven vrij hangende gevelbekleding.

Slim eigendom geeft ontwerpkansen!
Het behoud van het oorspronkelijk karakter van het terrein is het uitgangspunt van het ontwerp: 135 aanwezige bomen zijn behouden; de voormalige ligweide is, inclusief de omringende haag onderdeel van het nieuwe park; het bomendak boven de voormalige fietsenstalling is opgenomen in de nieuwe openbare ruimte; door middel van de aanleg van een waterpartij wordt verwezen naar het oorspronkelijke zwembad; oorspronkelijke bestrating (natuursteen keien) is hergebruikt.
De bebouwing van het terrein is zoveel mogelijk aan de rand gesitueerd zodat er ruimte is voor een intiem park dat onder andere is ingericht met een watertafel en een brede bank. Het park heeft een openbaar karakter maar is eigendom van alle bewoners. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Deze vorm van eigendom en beheer heeft het mogelijk gemaakt extra kwaliteit aan te brengen in de inrichting van de buitenruimte.

Diversiteit=duurzaam
Aan de noord- en oostzijde schermen gestapelde woongebouwen het gebied af, de bebouwing heeft een alzijdige oriëntatie, de bouwhoogte varieert van 3 tot 5 bouwlagen. Deze woongebouwen kennen diverse woningtypen zodat jonge en oudere bewoners een woonplek vinden in het Gotenpark,een duurzaam woonmilieu.
Het nieuwe Gotenpark bevat 34 grondgebonden woningen en 98 appartementen.
Aan de zuid- en westzijde grenzen de eengezinswoningen met de voorgevel aan het centrale park, de bestaande bomen zijn onderdeel van de privéachtertuinen.

Toegepaste kunst
Kunstenaar Henk Eikenaar heeft, samen met ons bureau, het ontwerp gemaakt voor de Muurpartituur, de golvende geluidwerende muur langs de Baroniebaan; de perforaties zijn met kleurrijk glas bezet en verwijzen naar middeleeuws notenschrift.
Bij de oplevering heeft jazzmusicus Paul van Kemenade zijn muziekstuk “Freeze!” ten gehore gebracht, gecomponeerd met de Muurpartituur als inspiratie.
Het ontwerp behoorde in 2004 tot de eindnominaties van de Gouden Pyramide en heeft in 2004 de nationale Architectuur Omgevings Prijs gewonnen.

Opdrachtgever: van der Weegen bouwontwikkeling
Opgave: Stedenbouwkundige en architectonische opgave
Start: 1995
Realisatie: 2001
Team: Ton van der Hagen, Theo van Esch, Birgitte Keijzer, Dennis Schuurkes, Gert-Jan Dirkx, Marijke Quint, Marcel Visser.

Website
http://www.vanderweegen.nl/
http://www.henkeikenaar.nl/
http://www.karresenbrands.nl/
http://www.datarchitecten.nl

 

 

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment