Ontwerpend onderzoek: Verdichting als verrijking!

Medio mei is het ontwerpend onderzoek afgerond naar de Verdichtingsopgave die de gemeente Tilburg zich heeft gesteld: 25.000 woningen invoegen in het bestaand stedelijk gebied, in de periode 2021-2040. In opdracht van CAST hebben de bureaus BURA Urbanism en Archistad dit onderzoek uitgevoerd in de periode januari-mei 2022 onder de titel “Verdichting als verrijking”. Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (SCI) heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit onderzoek binnen de voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.

Allereerst zijn door beide bureaus de aanleiding en de omvang van de opgave nader verklaard en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft onderzoek plaatsgevonden naar al beschikbare verdichtingsmethodieken en de toepasbaarheid voor de Tilburgse opgave. Geconstateerd is dat bij deze opgave een idee op stadsniveau onmisbaar zal zijn, als kader om regie te kunnen voeren op de intensieve ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van de stad in deze periode van 19 jaar en verder.

Een viertal oefeningen laat zien dat bestaande kwaliteiten in de stad behouden kunnen blijven als strategische locaties worden gekozen die, met een gemiddelde bouwhoogte van 6 a 7 lagen een stevige en kwalitatieve bijdrage leveren aan de Verdichtingsopgave.
Het Stadsgesprek op 16 juni a.s. zal duidelijk maken op welke wijze de oefeningen zijn gedaan en welke verbeelding dat op kan leveren.
zie de PDF: 2022-05-23 Einddoc Stimuleringsfonds

“Verdichting als verrijking” blijkt de positieve impact heel goed waar te kunnen maken als voortdurend de balans kan worden gezocht tussen de invoeging van woningen en de voorzieningen die dit toenemend aantal woningen vergt. Denk daarbij aan werkgelegenheid, kwalitatieve openbare (en groene) openbare ruimten, de invoeging van onderwijs-, maatschappelijke-, sport- en medische functies, de definiëring van het begrip mobiliteit. Vanzelfsprekend biedt voortdurende attentie voor duurzaamheid en energietransitie nieuwe kwaliteiten voor de stad.

Last, but not least, de adressering van de verdichtingsopgave aan de ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke kracht van bestaande buurten en wijken kan heel betekenisvol zijn, zeker als gebruik wordt gemaakt van aanwezige talenten. De term Prachtwijken-Krachtwijken kan gerust weer tevoorschijn gehaald worden, de Verdichtingsopgave kan hier talrijke kansen voor bieden!

De verdichtingsopgave vraagt van alle partijen en deelnemers 19 jaar lang een ándere manier van kijken, ánders denken en vooral ánders samen doen, bij de ontwikkeling van de Stad!

Leave a Comment