1 miljoen huishoudens in aantocht!

Duidelijk !
Dé huisvestingsopgave van de zeer nabije toekomst is inmiddels glashelder. Prognoses laten zien dat de huishoudensamenstelling in Nederland ingrijpend gaat veranderen. Het aantal één- en tweepersoonshuishoudens gaat explosief groeien. Landelijk gezien komen er in de komende 25 jaar één miljoen huishoudens bij (!!), Noord-Brabant krijgt volgens de prognoses te maken met 130.000 extra huishoudens .
Bijvoorbeeld:
voor Midden-Brabant wordt tot 2050 een groei voorzien van 25.300 huishoudens (stijging van 14%, huidige aantal huishoudens is op dit moment 180.900); maar… in de periode 2014-2030 (15 jaar, vanaf nu!) zal er in deze regio al sprake zijn van een toename van 18.900 huishoudens. Hiervoor zijn op dit moment nog geen concrete huisvestingsplannen. (bron; ”De bevolkings- en woningbehoefteprognose| Noord-Brabant , 2014“)
Oorzaken voor de groei van het aantal huishoudens zijn onder andere:
– betere gezondheidszorg waardoor de levensduur van burgers geleidelijk wordt verlengd,
– Nederland “vergrijst” waardoor het aantal 1-2 persoonshuishoudens stijgt,
– wijzigingen in de (ouderen) Zorg waardoor er langer sprake blijft van zelfstandige huishoudens,
– leefpatronen die uitgaan van flexibiliteit, los/vast relaties, elke partner vormt 1 huishouden
– individualisering als maatschappelijke tendens
– relaties worden frequenter beëindigd, daaruit ontstaan 2 huishoudens.

Voor deze 1 miljoen huishoudens is nog geen woonruimte beschikbaar, en, gezien de stagnatie op de woningmarkt zal er op heel korte termijn nog geen uitbreiding van woonruimte te verwachten zijn. In studentensteden zie je een explosieve toename van het aantal (nieuwe) studentenwoningen, ca. 45 m2 groot, die gaan ongetwijfeld een succesvolle exploitatie tegemoet.
Maar er is nog geen sprake van huisvestingsbeleid, initiatieven, en/of masterplannen die tijdig een concreet antwoord gaan geven op de huisvestingsopgave die er onvermijdelijk ligt: 1.000.000, hoofzakelijk één- en tweepersoonshuishoudens een eigen onderdak geven, binnen 25 jaar…..
Fundamenteel anders?
In 2014 is door het ministerie het rapport “de staat van de woningmarkt 2014” uitgebracht, een feitelijke weergave, de illustraties naast deze tekst zijn daaraan ontleend. Het rapport laat zien dat er de afgelopen 6 jaar een enorme daling is geweest in het aantal opdrachten aan architectenbureaus, het aantal afgegeven bouwvergunningen, het aantal nieuw gerealiseerde woningen. De uitbreiding van de woningvoorraad heeft inmiddels een forse achterstand opgelopen ten opzichte van de meerjaren-prognose’s.
Overige illustraties laten zien dat het woningoppervlak per huishouden in Nederland  fors is toegenomen en in vergelijking met andere landen in Europa royaal te noemen is. Daarnaast geven Nederlandse huishoudens relatief weinig uit aan woonlasten, de woonquote is in vergelijking binnen Europa sober.
De huisvestingstandaard is goed te noemen maar kunnen we zo verder? Geeft de aanstormende groei van een- en tweepersoonshuishoudens aanleiding tot herbezinning op woninggrootte, woonvorm, het begrip “woonlasten” (inclusief energiegebruik!!). Wordt het delen van woonfaciliteiten en woonruimte weer een issue? De huisvestingsopgave voor 100% realiseren in een nieuwbouwprogramma is niet wenselijk.
Zit de oplossing in:
– Transformatie van bestaande gebouwen die overbodig zijn/worden?
– Of misschien in een andere formulering van het begrip “woning”?
– Of in tijdelijke vormen van huisvesting?
-Of wellicht in een verbouwoperatie waarin te grote (eengezins)woningen uit het verleden worden    opgesplitst tot duplex-woningen?
– Of moeten we genoegen nemen met minder zelfstandige woonvoorzieningen en meer van de woonfuncties samen gaan delen om ruimte te winnen?

Het is tijd om een begin te maken!
Welke partij pakt de handschoen op, hoe maken we een begin, bijvoorbeeld in Midden-Brabant met 25.300 extra huishoudens in aantocht?

Website,
http://bevolkingsprognose.brabant.nl/hoofdstuk/veranderingen-huishoudenssamenstelling
tevens bron van header-foto

 

prognoses 5e versie

Leave a Comment