Gemeente gaat zelf woningen bouwen!

 

De gemeente Assen heeft de primeur: gisteren 6 januari 2015 maakte wethouder Smit (PvdA) bekend dat de gemeente Assen opdracht heeft gegeven voor de bouw van 38 sociale huurwoningen, als eerste fase voor een project met in totaal 100 woningen. We zijn weer 100 jaar terug in de tijd: na de invoering van de Woningwet in 1901 waren het aanvankelijk de gemeenten die arbeiderswoningen lieten realiseren, redelijk snel gevolgd door idealistische woningcorporaties met prachtige namen als “Eigen Haard”, “Patrimonium” etc. Gemeenten bouwden goedkope woningen om de huur zo laag mogelijk te houden; de woningen voldeden aan de Woningwet, werden in grote getale bij elkaar gesitueerd en waren gebouwd met sobere, onderhouds-intensieve materialen. Ze zijn nog lang gemeente-eigendom gebleven, vanaf 1970 zijn de meeste gemeentelijke woningbedrijven overgenomen door zelfstandige woningcorporaties. Het gemeentelijk woningbestand voldeed op dat moment niet meer aan de actuele woonwensen en was een zorgelijk bezit geworden. Ook bleken ambtelijke organisaties minder slagvaardig om het woningbestand op kwaliteitsniveau te houden. Woningen realiseren, verhuren en onderhouden bleek inmiddels een brug te ver voor de doorsnee gemeente.

Gemeente Assen maakt het begin
En nu, 2015, blijkt de nood op de sociale huurmarkt zo hoog dat gemeenten weer de verantwoordelijkheid nemen om sociale huurwoningen te gaan realiseren. Woningcorporaties kunnen of durven op dit moment niet te investeren in de bouw van woningen, volstrekt logisch na alle beleidsmaatregelen van minister Blok. “Eerst maar eens kijken of het hervormingsbeleid nu is afgerond” voordat er nieuwe langdurige verplichtingen in de vorm van bouwprojecten worden aangegaan. Projectontwikkelaars hadden en hebben niets met sociale huurwoningen, investeerders (bijv. pensioenfondsen) steken hun geld in goed renderende wooncategorien, de middeldure huurwoningen bijvoorbeeld waarvoor geen huurplafond is voorgeschreven door het Rijk. En daarom komen de gemeenten weer in de piste en dat siert ze, te gek voor woorden dat minister Blok heeft laten weten dit niet de taak van gemeenten te vinden. Wie gaat het dan wel doen??

Samenwerken vanaf het begin…
Tip voor de gemeenten: doe waar je goed in bent: trek goedkope VNG-leningen aan, zorg voor opdrachtverstrekking maar werk vanaf de eerste dag heel nauw samen met de woningcorporaties. Je kunt er donder op zeggen dat deze corporaties uiteindelijk de eigenaar en exploitant van deze sociale huurwoningen zullen worden.  Zorg er voor dat de woningen voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van de woningcorporatie, laat ze meewerken aan de projectontwikkeling en projectrealisatie en houdt bij iedere beslissing het belang van de corporatie als toekomstig eigenaar in beeld. Gemeenten in de rol van financier en eerste eigenaar, woningcorporatie in de rol van adviseur en toekomstige eigenaar/ exploitant. Zo wordt er een begin gemaakt, komt er iets van de grond. Nog langer wachten en machteloos toezien is niet in het belang van woningzoekenden die inmiddels al jaren op volstrekt gestagneerde wachtlijsten staan. En het aantal woningzoekenden gaat nog explosief groeien, door toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens, door steeds ouder wordende burgers. Maar daarover meer in een volgend bericht!!

Architecten!
Architecten, aan de slag, spreek in jullie gemeenten de wethouder,burgervader en woningcorporatie(s) aan, in Assen is een begin gemaakt en expertise te vinden!!

 

voorbeelden woningbouw, zie portfolio!
Zorgwonen, O-kwadraat Hengelo

Zorgwonen, O-kwadraat Hengelo

Reacties

  1. Ik wil zelf/samen kwalitatieve sociale (vrijstaande) woningen bouwen/renoveren en verhuren, maar ja hoe te doen als burger met zovelen eisen, wetten en slagbomen om je heen. Wat een democratie.

Leave a Comment