16 juni 2022, een Stadsgesprek

Een Stadsgesprek, met een heel goed gevulde tribune in de LocHal. Ca. 100 mensen namen deel aan een gesprek over de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek “Verdichting als Verrijking”, uitgevoerd door Archistad en BURA Urbanism.
Het publiek bestond uit een rijke mix van geïnteresseerde burgers, professionals, betrokken politici en bestuurders, vertegenwoordigers van CAST, kortom een veelzijdig gezelschap dat vanaf het allereerste moment actief deelnam aan het gesprek. In de onderzoeksfase waren al hele positieve ervaringen opgedaan met zowel het burger- als het expertpanel die heel goed in staat waren om op stadsniveau zeer inhoudelijke suggesties en reacties te geven. De deelnemers aan het Stadsgesprek bleken van hetzelfde kaliber, er ontstond spontaan een tribune-breed gesprek:  met elkaar en met de onderzoekers over de kansen en voorkeuren bij de Verdichting van Tilburg met 25.000 woningen, de daaraan gekoppelde voorzieningen en strategische keuzes (mobiliteit, energie, duurzaamheid, gezondheid).
Het onderzoeksmateriaal liet aanleidingen en mogelijkheden zien op diverse stedelijke schaalniveaus, geïllustreerd met behulp van kaarten, schetsen, ruimtelijke verbeeldingen en mondelinge toelichtingen door onderzoekers Floris van der Zee & Basia van Rijt (beiden BURA) en Ton van der Hagen (Archistad).
Wethouder Bas van der Pol noemde het onderzoek “Verdichting als Verrijking”  bij de afsluiting van het Stadsgesprek een cadeau, zeer bruikbaar om het gesprek over de ontwikkeling op stadsniveau in de nabije toekomst met elkaar te gaan voeren.
Het initiatief hiervoor ligt nu bij de gemeente Tilburg! Word vervolgd?

Verslag in PDF: 2022-06-16 verslag-stadsgesprek-verdichtingsopgave

 

Intentiekaart Gemeente: verdichting binnen deelgebieden

Onderzoeksresultaat: verdichting in verbindende zones

Leave a Comment