Verdichting als Verrijking, door Archistad en BURA Urbanism

CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg, heeft onlangs het ontwerpend onderzoek gepubliceerd dat Archistad en BURA Urbanism samen hebben uitgevoerd naar de Verdichting van Tilburg, inclusief 3 dorpskernen.
In 2040 moeten er 25.000 woningen zijn ingevoegd in de stad om onderdak te geven aan het gestaag groeiend aantal inwoners. Deze invoeging gaat plaatsvinden binnen het huidig stedelijk gebied, het landschap rondom de stad blijft ongerept.
Uitbreiding van het aantal woningen is onlosmakelijk verbonden aan toevoeging van andere niet-woonfuncties, zoals werkgelegenheid, medische zorg, onderwijs, parken/groen, sportvoorzieningen, cultuurfaciliteiten. Strategische en toekomstbestendige keuzes mb.t. mobiliteit, energie, duurzaamheid zijn gekoppeld aan deze opgaven.

De stad wordt er als geheel beter van, Verdichting als Verrijking is de passende titel van ons onderzoek.
Veel leesplezier!! download de pdf:   2023-04-19 DEF LONGREAD VERDICHTING APRIL DEF LQ

Op 7 december 2022 heeft Henriette Sanders (CAST) in het programma Bouwstof een vraaggesprek gehad met Ton van der Hagen (Archistad).
Dit interview is hier te zien: https://www.castonline.nl/bouwstof-7-december-2022-in-gesprek-met-ton-van-de-hagen

concentrisch om binnenstad

 

 

 

 

 

 

 

Concept stadsniveau: Kanaalzones + Ringbaan Zuid + Kenniskwartier + Noord-Zuidlijn

 

 

Groene Loper/ Promenade

Leave a Comment