Stimuleringsfonds positief over “Verdichting als verrijking”

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie (SCI) heeft begin 2022 een onderzoekaanvraag gehonoreerd van CAST, centrum voor architectuur en stedenbouw Tilburg.
Het onderzoek betreft de Verdichtingsopgave die Tilburg zich gesteld heeft: 25.000 woningen toevoegen binnen het verstedelijkt gebied in de periode 2021-2040.
CAST heeft de bureaus Archistad(Tilburg) en Bura (Amsterdam) gevraagd samen te werken aan de Verbeelding van deze Verdichtingsopgave. Met het onderzoeksresultaat wil CAST het Stadsgesprek voeren over de kwaliteiten die kunnen ontstaan bij deze intensieve verdichting van Tilburg.

Archistad en Bura zullen gezamenlijk schetsen leveren van ruimtelijke denkrichtingen en daarvoor in gesprek gaan met zowel een burger- als een expertpanel.

Het onderzoek kent de titel “Verdichting als Verrijking”, een indicatie dat de stad Tilburg een geweldige kwaliteitsimpuls kan ontlenen aan de verdichtingsopgave. Het onderzoeksresultaat kan hier inzicht in geven.

Het onderzoek zal afgerond zijn op 18 mei 2022 en vervolgens door het Stimuleringsfonds toegankelijk gemaakt worden voor andere steden en dorpen die met gelijksoortige opgaven aan de slag gaan.

https://www.castonline.nl/blog/onderzoek-naar-de-verdichting-van-tilburg

 

Tilburg, stedelijk gebied

Leave a Comment