Ontwerpprijsvraag Tilburg-Noord | Panorama Lokaal

“De gemeenten den Helder, Emmen, Haarlem, Rotterdam, Vlaardingen, Westervoort en Tilburg hebben een ontwerpprijsvraag uitgeschreven om, met het oog op de toekomst, nieuwe energie te brengen in woonwijken aan de rand van de stad.
Het gaat om 7 heel herkenbare wijken die in de jaren ’60,’70 en ’80 werden gebouwd aan de rand van stad en groen. Aan de prijsvraag kunnen multidisciplinaire teams meedoen die uiterlijk 21 januari 2020 in moeten schrijven, per wijk worden 3 teams geselecteerd voor deelname.
De ontwerpinzendingen van de geselecteerde teams dienen 24 april 2020 ingeleverd te worden.”

Dit is, heel kort samengevat, de aankondiging die het Atelier Rijksbouwmeester samen met het College van Rijksadviseurs en de projectgroepen van de gemeenten op 9 december 2019 lanceerde.
Panorama Lokaal is de treffende naam van de prijsvraag: elk van de 7 steden formuleert een eigen vraagstelling, gebaseerd op de plaatselijke eigenschappen en problematiek. Per gemeente worden 3 ontwerpteams geselecteerd die antwoorden moeten geven op de plaatselijke vraagstelling.

Uit de informatie bleek dat de wijk Tilburg-Noord (23.000 inwoners) de Tilburgse prijsvraag-locatie is, een hele logische en intrigerende keuze. Het is een groot stadsdeel dat begin ’70 in rap tempo is gerealiseerd, in een open stedenbouwkundige verkaveling, gebruikmakend van prefabricage en standaardisatie voor de betaalbare woningbouw . De wijk is slechts op een beperkt aantal posities van buitenaf toegankelijk en is nauwelijks verbonden met de “Oude Stad” en het omringend landschap. 120 nationaliteiten wonen er samen; deze grote diversiteit is aantrekkelijk maar vraagt inmiddels veel maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. Kortom, geen eenduidig ruimtelijk vraagstuk maar een maatschappelijke opgave die een multidisciplinaire aanpak vergt.

7 professionals uit uiteenlopende vakgebieden zijn, begin januari 2020,  door hun interesse en betrokkenheid bij de stad Tilburg (en Tilburg-Noord in het bijzonder) als Team bij elkaar gekomen:

Ed Bergers, Baudoin van Alphen Bergers architecten interieurarchitecten

Ton van der Hagen, Archistad

Berny van de Donk, Donk, bouwen met verhalen

Koj Koning, sociaal geograaf

Esther Kruit, Kruit | Kok landschapsarchitecten

Mariëlle Kok, Kruit | Kok landschapsarchitecten

Marc Okhuijsen, Zonnova / Reciprocité

De teamleden hebben ieder een eigen professionele werkkring, zijn geen collega’s binnen één bureau. Praktisch gezien wellicht minder handig, inhoudelijk gezien echter heel uitdagend en passend bij de vraag om een multidisciplinaire benadering.
Wij vonden elkaar in onze drijfveren:
“de grote opgaves in Noord kennen geen pasklaar antwoord, die gaan niet over fysieke kwesties maar over maatschappelijke problemen als armoede, veiligheid, toekomstperspectief, meedoen. We zien veel energie, (wils)kracht en ambitie in Tilburg-Noord, die kunnen en moeten een weg vinden om de wijk zichtbaar te maken en betekenis te hebben voor het dagelijks leven van de bewoners. De ruimtelijke component van het vraagstuk is een motor om optimisme, daadkracht en ondernemerschap bij de bewoners van Tilburg-Noord zichtbaar te maken en verder te versterken. De kracht van verbeelding is brandstof voor verandering. We willen spreken met kartrekkers binnen en buiten organisaties, mensen die een droom willen verwezenlijken en niet bang zijn voor de hobbelige weg naar realisatie. Ons team is de “tijdelijke” pen die hun droom verbeeldt en creatief verbindt met andere gebiedsambities. Onze houding zal kwartiermakers en hun achterban helpen om ook ná Panorama Lokaal stappen te blijven maken”.

Er hebben zich 24 teams voor de locatie Tilburg-Noord aangemeld, op 6 februari kregen wij bericht tot de 3 geselecteerde teams te behoren.

De kick-off vond voor alle Panorama Lokaal-teams plaats op 13 februari in Utrecht; in Tilburg op 19 februari direct gevolgd door een ‘gezamenlijk ontwerpatelier met fietstocht’ voor de 3 geselecteerde teams, het projectteam en de stakeholders.

De boodschap? Aan de slag… jullie inzendingen zien wij graag uiterlijk op 24 april 2020 verschijnen!

 

 

 

 

De ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.

 

Leave a Comment