Vernieuwing van de Tilburgse wijkvernieuwing?

Onlangs heeft CAST (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg) de Verdieping 9 uitgebracht, een publicatie  over de geschiedenis en de toekomst van de Tilburgse wijkvernieuwing. Op 29 april jl. was door CAST al een zeer goed bezochte bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van “40 jaar  Herstructurering” kritisch tegen het licht werden gehouden. Deze publicatie is daar een vervolg op: naast resultaten uit het verleden wordt ook aandacht besteed aan de toekomstige opgave voor de Wijkvernieuwing; ook wordt stil gestaan bij ervaringen die bewoners van de Herstructureringswijken hebben opgedaan in het volledige proces van sloop tot en met vernieuwing.
CAST heeft in de Verdieping een artikel van Ton van der Hagen opgenomen dat eerder, op 15 mei, verscheen op de website van Archistad: “Herstructurering, wat was dat ook alweer?”
In Tilburg is dat een hele intensieve opgave geweest. Het wegvallen van de textielindustrie sloeg enorme gaten in het stadspatroon maar gaf ongekende mogelijkheden om de kern van de stad te verdichten met woonfuncties en het stedelijk weefsel fijnmaziger te maken. Oftewel, een aanvankelijk negatieve ontwikkeling heeft de stad veel positieve impulsen gebracht, in een periode van 40 jaar. De “Atlas van de verstedelijking in Nederland ” ** laat prachtig zien hoe Tilburg, als industriestad,  een volstrekt andere ontwikkeling kent dan de harmonisch en concentrisch gegroeide historische steden. Aanbevelingswaardig , deze Atlas,  die geeft veel inzicht in de grote ontwikkelingsmogelijkheden die voormalige industriesteden kennen in vergelijking met enkele historische steden die soms gevangen lijken te zijn in de contouren van hun geschiedenis…..

‘Download de PDF’ Cast: de Verdieping 9

www.castonline.nl

Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling, 2014. **
redactie: Reinoud Rutte, Jaap Evert Abrahamse; uitgeverij THOTH, Bussum i.s.m. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed + Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft
ISBN 979 906888 615 9

40 jaar Herstructurering Tilburg: rood= klaar, geel= in voorbereiding

Atlas van de verstedelijking in Nederland

Leave a Comment