“Architect durft wel lastige vragen te stellen”

Vrijdag 12 juni 2015 heeft het landelijk dagblad Trouw in de thema-bijlage Nieuw Nederland aandacht besteed aan de Dag van de Architectuur (20 en 21 juni) .

“In deze bijlage vertelt de nieuwe generatie architecten hoe ze Nederland mooier, schoner en beter wil maken” aldus de inleiding. Onder andere Nanne de Ru (‘Stedelijk wonen wordt de trend’), Prix de Rome-winnares Donna van Milligen Bielke (‘Herbergzame Steden’) en Jaap Huisman (“De erfenis en de resultaten van Vinex’) spreken zich hier over uit.

In het artikel “OP JEZELF MAAR TOCH MET ELKAAR” wordt een toenemende belangstelling voor groepswonen vastgesteld, nu mantelzorg en vrijwilligerswerk belangrijker worden door een terugtredende overheid. Journalist Teun Lagas heeft voor dit artikel ook gesproken met Ton van der Hagen van Archistad en doet daar verslag van onder de kop “architect durft wel lastige vragen te stellen”.

De inhoud sluit naadloos aan op het bericht Willen jullie samen met ons wonen? op de site van Archistad, waarin beschreven wordt hoe vitale en alerte mensen nú, met vooruitziende blik, het initiatief nemen om via een vorm van samenwonen in de toekomst zowel een prettig als een verzorgd leven te bewerkstelligen. Dit bericht beschrijft hoe een architect al in een pril stadium zeer waardevol kan zijn als de vorm van samenwonen wordt besproken, als de gewenste balans van zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid wordt opgemaakt. Als geen ander kan een architect de ruimtelijke mogelijkheden illustreren, het beeld schetsen van denkbare toekomstige ontwikkelingen, kortom, meedenken in de diepte van de opgave en voorkomen dat er inhouden onderbelicht en/of onbesproken blijven.

Misschien toch maar eens overpeinzen, dat samenwonen, in het kader van Nieuw-Nederland?

Leave a Comment