Waar is Archistad momenteel mee bezig?

Waar is Archistad momenteel mee bezig?
Dat is wat lastig te duiden, het merendeel van de opdrachten betreft het onderzoeken/testen van een zeer prille ontwerpvraag en heeft (nog) een vertrouwelijk karakter. Toch lijkt het me goed om duidelijk te maken dat, naast de eigen ontwerpissues, Archistad ook vooral bezig is met opdrachten van reguliere opdrachtgevers, uiteenlopend van particulier tot corporatie, overheid etc.

Hieronder een selectie van opgaven die op dit moment onder handen zijn:

– ontwerpen van een woonvorm waarin zelfstandig wonen en nabuurschap in (flexibele) balans met elkaar zijn gebracht. Op de binnenstedelijke locatie is een open, groene hof de plek waar enkele royale woningen ontsloten worden. Aan de Hof zijn ruimten voorzien die ten goede komen aan alle bewoners en hun gasten: logeerfaciliteiten, tuinkamer/bibliotheek, terrassen etc. De hof is verkeersvrij en superrustig, de locatie is onderdeel van een inmiddels succesvolle stedelijke ontwikkeling. (VO stadium, realisatie voorzien vanaf 2018, Tilburg)

– ontwerpverkenning + haalbaarheidstoets voor de optimalisatie en herschikking van servicevoor-zieningen , woonfaciliteiten en enkele woonvormen in een bestaand groot woonzorggebouw. De beleids-keuzes zijn gemaakt, projectverdieping vindt plaats in 2016.

– interdisciplinair onderzoek en ontwerpverkenning voor de renovatie van een bedrijfsgebouw (2400m2), resulterend in 3 uiteenlopende modellen, inclusief haalbaarheidstoets. In een periode van 8 weken zijn inventarisaties en modelontwikkeling tot stand gekomen, incl. voortdurende terugkoppeling met opdrachtgever en gebruiker. De bevindingen, uitkomsten en conclusies zijn eind 2015 aangeboden aan de opdrachtgever. (Tilburg)

– ontwerp en begeleiding (op hoofdlijnen) van een ingrijpende verbouwing van een karakteristieke twee-onder-een-kap-woning., bouwjaar 1956. De twee woningen zijn destijds samen ontworpen als één groot woonhuis en passen nu prima tussen de omringende kapitale villa’s. Het ontwerp is zuinig op deze kwaliteit en wil voorkomen dat de stevige uitbreiding van een van beide woonhuizen   onbalans tot gevolg heeft. Realisatie is in het najaar gestart en is gereed ca. maart 2016. (Vught)

– ontwerpend onderzoek naar de vraag: “Hoe wonen wij in de Toekomst (2040)?” Verbinding van maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtebehoeften, demografische ontwikkeling, resulterend in een ontwerp voor een proefproject, aan te bieden aan een nog niet bekende corporatie ( locatie n.t.b.)

– diverse nieuwe ontwerpstudies zullen begin 2016 worden opgepakt zoals:
– Gezinsappartementen in de stad, maar hoe dan ??
– De rol van de Ontwerper binnen de Zorg, als vervolg op het initiatief van het Stimuleringsfonds
– Meedoen aan de Open Oproep van de Rijksbouwmeester, Floris van Alkemade, en  het COA om ideeën te leveren voor de huisvesting van asielzoekers ( “a Home away from Home”)
– Leegstaand Religieus Erfgoed, een nieuw begin?

– Archistad is en blijft ondersteuner, begeleider en actief deelnemer aan architectuurmanifestaties met de intentie om geïnteresseerde leken/burgers meer inzicht, waardering en begrip te laten krijgen voor hun ruimtelijke omgeving.

wonen rondom de Hof

wonen rondom de Hof

 

schaalindruk straatzijde

schaalindruk straatzijde

Plusontwerp bedrijfsgebouw

Plusontwerp bedrijfsgebouw

 

Leave a Comment