Het wordt iets later…

Op 16 maart 2020 werden er vergaande maatregelen afgekondigd om de aanzwellende Covid-19 pandemie te stoppen, niet alleen in Nederland maar  ook tot ver over onze grenzen.
Het lijkt er op dat de maatregelen niet voor niets zijn geweest, de dalende lijn m.b.t. het aantal besmettingen is in NL ingezet.

Die maatregelen hebben echter ook gevolgen voor de lopende bouwprojecten. Ziektegevallen onder medewerkers hebben als gevolg dat niet alle werkzaamheden stipt op tijd kunnen worden uitgevoerd. Op de bouwplaats maken 1,5 mtr. afstandsregels het werk van medewerkers soms wat ingewikkelder, niet alles kan tegelijk.
Maar uitvoerende partijen lijken de grootste hinder te ondervinden van vertraagde leveringen. Bouwproducten komen van heinde en verre, ook uit landen die een volledige lockdown hebben gekend met volledige sluiting van fabrieken als gevolg.

Bij de Nieuwe Werkplaats in Tilburg doet dit probleem zich voor, de sluiting van bijvoorbeeld een glasfabriek in Frankrijk lijkt consequenties te gaan hebben voor het tijdstip van oplevering van het gebouw, juni 2020 wordt september 2020, de bouwvakvakantie valt nu in de uitvoeringsperiode en zorgt nog eens voor extra bouwtijdverlenging.

De toekomstige gebruikers van de Nieuwe Werkplaats (BAT en Buitensport van de gemeente Tilburg) zullen nog even geduld moeten hebben.

Leave a Comment