de Nieuwe Werkplaats, voor BAT en Sport


Vooraf:
In het najaar van 2015 heeft Archistad van BAT opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een ingrijpende renovatie van de bestaande Werkplaats aan de Ceramstraat in Tilburg. BAT staat voor Brabants Afval Team.

In de Werkplaats vindt onderhoud en herstel plaats van het bedrijfsmaterieel van BAT, zoals  zware vuilniswagens, stalen containers, etc. Het programma van wensen/eisen voor de renovatie is samengesteld in direct overleg met medewerkers van BAT. Daarnaast leverden risico-inventarisaties m.b.t. arbeidsomstandigheden de nodige input; de duurzaamheidsambities van de gemeente Tilburg completeerden tenslotte het wensen/eisen-pakket.
In hechte samenwerking met een team van adviseurs (architectuur, constructie, installaties, energie, kostendeskundigheid) zijn de wensen/eisen omgezet in 4 renovatiemodellen die getoetst zijn op haalbaarheid. Renovatie bleek tenslotte geen optie, gezien de beperkingen die het bestaande gebouw in constructief opzicht bleek te hebben, gelet op actuele regelgeving en voorschriften m.b.t. de veiligheid van  constructies.

Actueel:
Vervolgens zijn de bakens door BAT en de gemeente Tilburg verzet; in plaats van renovatie is volledige nieuwbouw het uitgangspunt geworden met het beschikbare programma van wensen/eisen als basis. Tevens werd een mede-gebruiker geïntroduceerd: het Sportbedrijf Tilburg dat veel en groot materieel inzet voor het onderhoud van sportvelden. Het programma van wensen en eisen is opnieuw onder de loep genomen, ook nu in nauw overleg met betrokken personeel en verantwoordelijke projectmanagers. Uit de integrale studie van het ontwerpteam is gebleken dat stalling, onderhoud en herstel van het Sport-materieel uitstekend te combineren zijn met de BAT- activiteiten, ook de personeelsfaciliteiten kunnen prima samen gaan. December 2016 is het Structuurontwerp ingeleverd bij de opdrachtgever, inclusief stichtingskosten en (getekende) adviezen voor alle disciplines: architectuur, constructief, installatietechnisch..

Op de locatie van de (inmiddels gesloopte) Werkplaats zal een nieuw, gasloos gebouw verrijzen, 60 x 40 mtr (lxb) met een hoogte die varieert van 7 tot 10,5 mtr. Naast twee Auto- en Constructiewerk-plaatsen (met kraanbanen) is er een stallingsruimte voor Groot Materieel opgenomen, een dubbele professionele Autowasplaats voor vrachtwagens is ook onderdeel van het project. Voor de werkzaamheden Schuren & Schilderen zijn aparte werkplaatsen gemaakt i.v.m. de stofhuishouding bij deze activiteiten. Personeelsruimten en magazijnen bevinden zich, centraal, tussen de werkplaatsen in een lager bouwvolume, met visuele relaties en korte looplijnen maar veilig afgescheiden voor productiegeluid en brandrisico.
Het gebouw kent in verschijningsvorm een industrieel karakter, de gemeente Tilburg hecht er aan om in deze Kanaalzone nog lange tijd industriële activiteiten te huisvesten. De functies binnen het gebouw komen in de gevelopbouw tot uiting, zowel in de geleding van het bouwvolume (hoogte-breedte) als in de materiaalkeuzes. In detail is verwantschap gezocht met de bestaande bebouwing op het BAT-terrein die dateert uit de jaren ’50, sober in materiaalkeuze maar expressief en duidelijk geleed.

De hoge bouwvolumes worden voorzien van 1100 m2 PV-panelen, het lage tussenvolume heeft een sedum-dak als duurzame afwerking. Het gebouw wordt gasloos uitgevoerd.

Het ontwerpteam heeft opdracht gekregen om het project aanbesteding-gereed te maken. Inmiddels is de Technische Ontwerpfase gaande, de aanvraag voor de Omgevingsvergunning is onlangs ingediend.

Ontwerpteam: H4D (constructie), Nelissen b.v (installaties, energie, duurzaamheid), Schreven’s Bouwkosten Adviesbureau (stichtingskosten), Archistad bv. (architectuur, bouwkunde)

bouwlocatie

doorsnede Kantoorzone

begane grond

 

 

 

Leave a Comment