Hoofdgebouw voetbalcomplex Spoordijk Tilburg

Vanaf februari 2015 is Archistad, in opdracht van de gemeente Tilburg, bezig met de begeleiding en ontwikkeling van het nieuwe Hoofdgebouw op het voetbalcomplex aan de Spoordijk in Tilburg, onderdak voor fusieclub FC Tilburg en de Willem II Voetbal-Academy.
Het ontwikkelproces is in 2015 gestart met de verbeelding van de wensen en eisen die de betrokken voetbalorganisaties inbrachten. De eerste schetsen lieten zien dat op een eenvoudige manier samengewerkt kan worden binnen het nieuwe Hoofdgebouw en dat synergie tussen de nieuwe amateurclub en de jeugdopleiding van de betaald voetbalorganisatie goed mogelijk is.

De nieuwe veld-indeling op het sportcomplex is gerealiseerd in 2016, het geschetste Hoofdgebouw is daarin denkbeeldig gesitueerd en prima inpasbaar.

Begin 2017 zijn de fusiebesprekingen afgerond en heeft de Gemeenteraad in januari groen licht gegeven om het ontwerp van het Hoofdgebouw te vervolmaken; medio februari 2017 was het ontwerp gereed, met draagvlak bij de vertegenwoordigers van de betrokken voetbalorganisaties en voorzien van kengetallen. Vervolgens hebben de gemeente Tilburg en de betrokken clubs enkele maanden met elkaar gesproken over de economische haalbaarheid. In juni 2017 is het ontwikkelingsproces plotseling stilgelegd door het onverwachte besluit van de gemeente Tilburg om opnieuw te starten, met een Nieuw Kader voor deze opgave en afscheid te nemen van het ontwerpresultaat en de daaraan verbonden architect (Archistad).

De hier getoonde ontwerpvoorstellen zijn vanaf juni 2017 onderdeel van “Nooit Gebouwd Tilburg”….

zie PDF: ontwerp Hoofdgebouw febr. 2017

 

 

Leave a Comment