Bouwstart van de Nieuwe Werkplaats

In 2018 heeft Archistad van de gemeente Tilburg opdracht gekregen om het ontwerp voor de nieuwbouw van de  Werkplaats voor BAT en het Sportbedrijf gereed te maken voor aanbesteding.
BAT staat voor Brabants Afval Team, het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg verzorgt met eigen materieel het onderhoud van sportvelden.

In de Werkplaats aan de Ceramstraat in Tilburg zal het dagelijks onderhoud en herstel plaatsvinden van het materieel van BAT en het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg, zoals  zware vuilniswagens, tractoren, professionele grasmaai-machines, stalen containers, etc. Het programma van wensen/eisen voor de nieuwbouw is in nauw overleg samengesteld met medewerkers van BAT en het Sportbedrijf. Daarnaast leverde risico-inventarisaties m.b.t. arbeidsomstandigheden de nodige input; de duurzaamheidsambities van de gemeente Tilburg completeerden tenslotte het eisen-pakket. Het ontwerp is te zien in een eerder item d.d. 13 augustus 2018 met de titel “de Nieuwe Werkplaats voor BAT en Sport”

In hechte samenwerking met een team van adviseurs (architectuur, constructie, installaties, energie, kostendeskundigheid) zijn de wensen/eisen omgezet in een ontwerp en in 2018-2019 aanbestedingsgereed gemaakt. Na selectie is bouwbedrijf Peek bv. uit Houten door de gemeente Tilburg aangesteld als hoofdaannemer van het project.
De uitvoering is 2 september 2019 gestart, de verwachte bouwtijd is ca.9 maanden.

Het ontwerp- resp. adviseursteam bestaat uit: H4D (constructie), Nelissen b.v (installaties, energie, duurzaamheid), Schreven’s Bouwkosten Adviesbureau (stichtingskosten), Archistad (architectuur, bouwkunde). De Projectleiding en directievoering is in handen van de gemeenteTilburg.

bron IFC 3D-model: Peek Bouw bv.

Leave a Comment