Clubhuis voor Volkstuinvereniging “de Kraan”

Het bestaande complex van de Volkstuinvereniging wordt in de loop van 2017 herontwikkeld tot nieuw woongebied, “spoedig elders opnieuw beginnen” was de boodschap die de gemeente Tilburg in januari 2017 overbracht aan de vereniging.
Een terrein van 9000 m2 was direct beschikbaar, een nieuw stenen clubgebouwtje behoort tot de noodzakelijke ingrediënten, daarvoor is Archistad in februari 2017 benaderd. Het programma van eisen was beknopt: een ontmoetingsruimte, bijbehorende toiletten en eenvoudige faciliteiten. Zowel bij het tuinieren als bij het gebouwtje ligt de nadruk op duurzaam en eenvoudig; de toekomstige onderhoudskosten van het gebouwtje dienen beperkt te zijn i.v.m. de beperkte inkomsten van de vereniging.

Het ontwerp en de vergunningsaanvraag zijn in zeer rap tempo tot stand gekomen: in de maanden februari en maart 2017 is er, in samenspraak met de Volkstuinvereniging, BTL-Advies en de opdrachtgever, de gemeente Tilburg, hard aan getrokken om zo spoedig mogelijk tot realisatie van de terreinaanleg en (aansluitend) de bouw van het clubhuis over te kunnen gaan.

In het ontwerp is gekozen voor een centrale positie van het clubgebouwtje op het Volkstuincomplex, niet voor plaatsing bij de entree aan de wegzijde. Dit onderstreept de betekenis als ontmoetingsplek voor de leden van de vereniging.

Het gebouwtje heeft een grondoppervlak van 5,0 x 8,2 mtr en wordt opgetrokken in baksteen en vlakke dakpannen (deels verticaal, deels hellend) in een rood-bruine tint. De zeer laag aangezette goot zorgt er voor dat het gebouw aan de zuid-westzijde “een rug opzet”, in een aardse kleur die voor dit agrarisch landschap vanzelfsprekend is. Aan de (hogere) noord-oostzijde is het gebouw transparant en open; hier valt het daglicht binnen en is de toegang gesitueerd, het gebouw kan d.m.v. 4 deuren optimaal geopend worden naar het terras.
De donkere aluminium puien zijn terughoudend; een eenvoudige lichtgrijze overstek gaat rondom het gehele gebouw, is zowel de dakrand als een uitstekende bakgoot en verbindt alle gevels met elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aannemer- en timmerbedrijf G. Michielsen b.v. is in november 2017 gestart met de realisatie van het clubhuis, de oplevering wordt verwacht na 2 maanden bouwtijd.

 

Leave a Comment