Parkinson en wuivend gras?

Twan Hendriks is een bijzonder actieve en ondernemende kunstenaar die al decennia lang een eigen galerie heeft aan de Bredaseweg in Tilburg. Iedere keer weer verrast Twan zijn volgers met nieuwe kunstwerken, in opdracht of op eigen initiatief gemaakt. Hij maakt gebruik van diverse grafische technieken (ets, litho, foto), maakt expressieve schilderijen en, met eindeloos geduld, sculpturen in roestvrij staal. De energie en betrokkenheid spat bijna van het werk af, ieder kunstwerk bevat een flinke dosis inzet van Twan Hendriks.

Vijf jaar geleden kreeg Twan de diagnose “Parkinson”, voor een kunstenaar van zijn kaliber dramatisch omdat de stabiliteit van- en controle over je lichaam geleidelijk aan afnemen. Twan’s onverzettelijkheid blijkt ook nu: in plaats van passiviteit en “wachten op wat komen gaat” heeft Twan het initiatief genomen voor een kunstwerk, “het Parkinson grasveld”. Het bestaat uit een groot aantal grasfiguren in keramiek die door deelnemers in workshops worden gemaakt: een vlakke plaat chamotte klei wordt door iedere deelnemer gevormd tot een grillige grasfiguur. Twan leidt deze workshops en heeft de regie over het grote “Parkinson grasveld”dat gaat ontstaan als alle keramische grasfiguren in een grote compositie worden samengebracht. De financiële opbrengst van de workshops gaat naar de Parkinson Stichting die professioneel onderzoek doet naar de oorzaak en bestrijding van de ziekte Parkinson.

Twan’s motto : “het glas is halfvol, niet half leeg en als het dat dreigt te worden pak ik gewoon een kleiner glas”. Met veel bewondering heb ik, met een aantal workshopdeelnemers gemerkt dat het geen loze woorden zijn, Twan gaat er voor.
Ik hoop van harte dat nog heel veel deelnemers zullen volgen zodat de keramische grasfiguren in rap tempo door vele handen worden gekneed, gerold, gesneden, gebogen,totdat het wuift….als groot Parkinson grasveld op een betekenisvolle plek in de buitenruimte. Sponsoren kan ook, dan worden de grasfiguren vervaardigd, bijv. door enthousiaste CKV-studenten of vrijwilligers.

Meer informatie is te vinden op:  http://www.kunstwan.nl

Met plezier heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van Twan om een tekstbijdrage te leveren aan het boek dat t.z.t. gaat verschijnen bij de plaatsing van het grote Parkinson grasveld.

Parkinson grasveld- het eindbeeld

 

Twan Hendriks, met keramisch grasfiguur

 

 

Ton van der Hagen, resultaat workshop (nog niet gebakken…)

Leave a Comment