De Stijl, Theo van Doesburg, Antony Kok, Tilburg

DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’S VOETSPOOR
Een fascinerende zin die vanaf april 2022 gelezen kan worden in de Tilburgse Spoorzone. Om wat preciezer te zijn: met 76 meter lengte, 1 meter hoogte en 15 cm diepte zal deze zin als lichtobject te zien zijn op de luifel van Gebouw 79-de Broedplaats waarin o.a. RAW onderdak heeft gevonden. Het is een Aforisme, een stijlvorm voor een zeer korte tekst die tot nadenken stemt, de geest prikkelt om tot interpretatie van het gelezene te komen. Geschreven door Tilburger Antony Kok, bijna 100 jaar geleden, geinspireerd door de Stijl, de kunststroming die in Tilburg een start maakte met de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok als voedingsstof.
1915: een jaar waarin duidelijk werd dat de 1e Wereldoorlog met haar verschrikkingen een eind ging maken aan traditionele harmonische tijden, dat er na de oorlog een nieuwe werkelijkheid aan zou breken met herijking van alles wat tot dat moment vanzelfsprekend was. Kunstbeweging DADA hield zich, in alle opzichten, bezig met het experiment, met een zoektocht naar nieuwe inhoud, met verwerping van traditionele kaders, kortom met Nieuw. In ophefmakende bijeenkomsten werden door kunstenaars als Kurt Schwitters en Theo van Doesburg de grenzen van kunstuitingen gezocht, in Tilburg aangekondigd als Soirees Intimes. Theo van Doesburg verankerde deze vernieuwingsdrift in de Stijl: poezie werd klank, schilderkunst werd abstract, ballet werd beweging, kortom, de Nieuwe Beelding was de nieuwe werkelijkheid. Antony Kok voelde zich hier enorm bij thuis en werd een goede vriend (en mecenas) van Theo van Doesburg, tot diens dood in 1931.
Uitgedaagd door van Doesburg schreef Antony Kok talloze Aforismen en gedichten (o.a. Nachtkroeg) waarvan een aantal is opgenomen in het tijdschrift De Stijl. Antony Kok heeft ook beide manifesten van de Stijl ondertekend. (1918 en 1920).
Nu, een kleine 100 jaar later, stemt het Aforisme nog steeds tot nadenken: in de stad Tilburg die voortdurend op zoek is naar Nieuw, in het meedogenloze tempo van alle dag met besef van de actualiteit en de historie die de stad in zich draagt. In de Spoorzone is het lichtkunstwerk vanaf april 2022 een metafoor voor deze dynamiek, voor ontwikkeling maar ook voor het Erfgoed in Tilburg: deze tekst maakt al bijna 100 jaar deel uit van de culturele inhoud van de stad, maar krijgt een plek in een gebied dat staat voor de nieuwe stedelijkheid.
Met de realisatie van dit lichtkunstwerk wordt er letterlijk een zin aan het Verhaal van Tilburg toegevoegd!!

De financiering van dit lichtobject heeft nog een zetje nodig, iedere bijdrage is erg welkom!
zie:   https://destijltilburg.nl/crowdfunding/

Het lettertype is ontworpen door Theo van Doesburg, de tekst is vormgegeven door Jac de Kok i.s.m. Marieke van der Schaar.

Ton van der Hagen (dit keer als bestuurslid van Stichting De NWE Stijl@Tilburg.)

 

plaatsing 3 proefletters

 

 

oranje arcering= locatie van het Aforisme

 

 

Leave a Comment