Architectuurprijs 2023 & “een Voorbeeldige Stad”

De stad Groningen kent jaarlijks de Architectuurprijs toe aan een bouwwerk dat in het voorafgaande jaar is gerealiseerd, dit jaar dus het werk uit 2022. Voor een frisse kijk op de kwaliteit van de projecten nodigt Groningen een externe vakjury uit om uit de ingediende projecten een nominatie-selectie te maken en om vervolgens uit die nominaties de winnaar te kiezen. Voor de Architectuurprijs 2023 is de gemeente Tilburg gevraagd om de vakjury te leveren, die is als volgt samengesteld: Suzy Chong (architect), Dagmar Ebbeling (architect), Marc Olthuis (stedenbouwkundige), Rob Keijzer (projectontwikkelaar), Noud Sterk (landschapsontwerper), Jasper van der Wal (gebiedsontwikkelaar TBV-wonen), Ton van der Hagen (architect/stedenbouwkundig onderzoeker Archistad).

De selectie van de nominaties vond op 6 september plaats in Tilburg aan de hand van een dertigtal ingediende projectportfolio’s. Alle 13 nominaties zijn door de vakjury fietsend bezocht op donderdag 5 oktober, ’s avonds volgde inhoudelijk juryberaad en (strikt vertrouwelijk!) de rangorde van prijswinnaars en de aanwijzing van 2 eervolle vermeldingen.

Op vrijdag 6 oktober zijn door de gemeente Groningen en het architectuurcentrum GRAS diverse thema-gesprekken georganiseerd waarvoor ook professionele betrokkenen uit de Tilburg naar Groningen waren afgereisd. Bijzonder interessant en relevant: In Tilburg komt het gesprek over Omgevingskwaliteit goed op gang, de geformuleerde thema’s sloten hier naadloos op aan. Bijvoorbeeld de ervaringen met een Stadsatelier/Stadsbouwmeester, de impact van Verdichting, de stimulering van het architectuurklimaat in de stad. Zeer waardevol is daarbij het boekwerkje “een Voorbeeldige Stad” (2023), een “ode aan de stad en de stedelijke opgave. Het is een oproep om de grondbeginselen van de stedenbouw weer te omarmen. Om de openbare ruimte weer centraal te stellen in het stadsontwerp. Om verder te kijken dan alleen de waarde van geld. Maar bovenal om met liefde en aandacht voor de context aan de stad te werken. Zo houden we de stad voorbeeldig”. Geschreven door de ex-Stadsbouwmeester van Groningen Jeroen de Willigen, Erik Dorsman en Peter Michiel Schaap, de publicatie is zeer aan te bevelen als spiegel voor de ontwikkeling van Omgevingskwaliteit in andere steden!!

Aan het einde van de vrijdagmiddag hebben wij (de Tilburgse vakjury) in het zeer volle Groot Handelshuis alle nominaties kort inhoudelijk toegelicht en vervolgens, met oplopende spanning de eervolle vermeldingen en de 3 prijswinnende projecten bekend gemaakt. Architectuur leeft in Groningen, dat is duidelijk te zien in de kwaliteit van de projecten en de grote publieke belangstelling voor architectuurmanifestaties.

Eervolle vermeldingen waren er voor de projecten “Iederz” en “de Jacobijnen”, de derde  prijs was voor woningbouwproject “de Regulateur”, de tweede prijs voor “de Kunstwerf” en de eerste prijs voor “de Superhub”.

De volledige uitslag is te vinden op:https://www.platformgras.nl/magazine/superhub-en-iederz-winnen-groninger-architectuurprijs-2023
De prijzen worden toegekend aan het projectteam, bestaande uit opdrachtgever, architect en aannemer.

3e prijs De Regulateur- de Zwarte Hond-foto: Eva Bloem

2e prijs de Kunstwerf- Ard de Vries & Donna van Milligen Bielke-foto Iwan Baan

1e prijs Superhub- de Zwarte Hond- foto Ronald Tilleman

 

 

Leave a Comment