Samenhang en diversiteit
De straatwand van de Spoorlaan in Tilburg heeft van oudsher een samengesteld karakter: panden met zeer uiteenlopende bouwstijlen schurken tegen elkaar. De zichtbare verschillen zijn groot, de Spoorlaan is een eenheid in diversiteit. Woningcorporatie TBV Wonen heeft voor haar nieuwe huisvesting in deze straatwand positie gekozen, pal tegenover het Centraal Station. Vijf aaneengesloten percelen vormen de ontwerplocatie, vier percelen daarvan zijn bij start van het ontwerp al bebouwd. DAT heeft in deze reeks: 1 glazen volume ingevoegd als eigentijdse intermediair, 2 classicistische villa’s in oude luister hersteld door een gedegen restauratie en geschikt gemaakt voor kantoorgebruik, 1 kantoorgebouw uit 1980 voorzien van een nieuwe gevelordening en inwendig ingrijpend en ruimtelijk verbouwd tot woonwinkel en kantoorruimten, 1 jugendstil villa gerestaureerd en geschikt gemaakt voor kantoorgebruik. Inwendig is een looproute op de eerste verdieping geïntroduceerd die de ruggengraat vormt waarmee alle gebouwen verbonden zijn. Ieder pand kent een eigen belevingswereld, voortkomend uit de ontstaansgeschiedenis die het betreffend pand heeft. De looproute is de langsdoorsnede waarop alle karakteristieken achtereenvolgens te beleven zijn.

Verschil van dag en nacht
Tussen de twee classicistische monumenten is een nieuw glazen volume gerealiseerd dat naast vergader- en kantoorruimte ook de verticale ontsluiting van het complex bevat in de vorm van een lift en spiltrap. De ingetogen vormgeving van dit volume brengt op een harmonieuze wijze oude en nieuwe bebouwing bij elkaar, contrast is een vertrouwd ordeningsprincipe aan de Spoorlaan! De monumentale tuinmuur is behouden en zorgt op maaiveldniveau voor continuïteit in de straatwand. Daarboven ligt het glazen volume drie meter terug ten opzichte van de rooilijn en is, in het voorbijgaan, vluchtig aanwezig. Frontaal (vanaf het Centraal station) neemt het nieuwe glazen volume echter een prominente plaats in.

Verschil tussen dag en nacht
Overdag is het glazen volume in het voorbijgaan niet prominent aanwezig, ’s avonds is dat wel het geval. In het glazen volume is, ter plaatse van de vide een lichtkunstwerk gerealiseerd, ontworpen door Peter van Kempen uit ’s-Hertogenbosch. Liggende lijnen in het gevelvlak lichten helder blauw op en op de achtergrond zijn lichttransformaties van blauw naar rood opvallend aanwezig. De kunsttoepassing is gerealiseerd in opdracht van het Bronzen Beverfonds dat TBV Wonen speciaal voor de ontwikkeling van kunstwerken in het leven heeft geroepen.

Ruimte voor de klant
DAT is voor dit project, naast het architectonisch ontwerp, ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het gehele interieur van het complex. De woonwinkel is laagdrempelig en ruimtelijk verbindend. Zowel informatieverstrekking als transacties vinden hier plaats voor een zeer brede doelgroep cliënten. Het interieur van historische plandelen is nauwkeurig gerestaureerd, nieuwe elementen zijn met terughoudendheid vormgegeven.

Opdrachtgever: TBV Wonen
Opgave: Renovatie en nieuwbouw
Start: 1999
Realisatie: 2001
Team: Ton van der Hagen Jenny Smets Marijke Quint Bart Versteijnen Sebastien Smeur Daan Smulders
Website:
dat architecten
tbvwonen.nl
petervankempen

 

Gerelateerd aan

Deel dit project