van tijdelijk naar permanent!

Roeivereniging TOR bevindt zich op het adres Beekse Bergen 9, onderdeel van de Watersportbaan Tilburg.De Watersportbaan Tilburg is gelegen aan het Wilhelminakanaal en grenst aan recreatiepark de Beekse Bergen ,landgoed de Hilverhoeve en landgoed de Blauwe Hoef. De locatie Watersportbaan Tilburg kent losse bebouwing die ten dienste staat van de watersportfuncties, de diverse gebouwen hebben onderling geen verwantschap. Naast roeivereniging TOR bevinden zich ook de verenigingen KCT (Kano Club Tilburg) en de studentenroeivereniging Vidar op het complex. Roeivereniging TOR, opgericht in 1985, heeft in 2002 een tweetal bouwwerken gerealiseerd:

  • het clubhuis als permant bouwwerk, een prachtig passend ontwerp van Studio van Laarhoven.
  • een botenloods als tijdelijk bouwwerk (520 m²).

Beide bouwinitiatieven zijn destijds, in 2002, gerealiseerd binnen wet- en regelgeving, met medewerking van de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek alsmede de provincie Noord-Brabant.  De gemeente Hilvarenbeek heeft echter in de afgelopen jaren , middels aanschrijving aan roeivereniging TOR kenbaar gemaakt dat het tijdelijk bouwwerk niet langer gehandhaafd kan worden. Dit betreft een zgn. Romney-loods die als botenloods onderdak biedt aan de vloot van TOR en een kleine werkplaats bevat. In deze botenloods vindt ook indoor-training plaats alsmede instructies aan de leden van TOR. Daarnaast bevat de botenloods opslagruimte voor het aangrenzende clubhuis. Roeivereniging TOR kan uiteraard niet functioneren zonder de hiervoor genoemde functies die in de tijdelijke botenloods zijn ondergebracht.

  • Echter, de financiële mogelijkheden van TOR waren, en zijn, ontoereikend om de bestaande loods af te breken en te vervangen door een permanent nieuw bouwwerk.
  • Op verzoek van het verenigingsbestuur heeft Archistad een ontwerp gemaakt voor opwaardering van het gevelbeeld van de Romeyloods, met eenvoudige en betaalbare middelen, bij voorkeur te realiseren door de clubleden zelf.
  • Het ontwerp zoekt aansluiting bij het gevelbeeld van het permanente clubhuis: liggende houten geveldelen, uitgevoerd in red cedar; de inzet van begroeiing als middel om het bouwwerk in te passen in de groene bosachtige omgeving;
  • De loods wordt voorzien van een gebogen luifel die diepte geeft aan de botenloods, de entreedeuren van de loods visueel samenvoegt en het gevelbeeld evenwichtiger maakt. Dit wordt ondersteund door het verlichtingspatroon in de luifel
  • De luifel zorgt ook voor enige vorm van beschutting als buiten de loods aan de boten wordt gewerkt.

Het ontwerp is voorgelegd aan de Omgevingscommissie Hilvarenbeek en met enthousiasme ontvangen; voor de aanpassing is bouwvergunning verleend, de status van de botenloods is omgezet van tijdelijke bebouwing in permanente bebouwing. De werkzaamheden zijn in 2013 voor 70% uitgevoerd door vrijwilligers van TOR; bouwbedrijf Kees Remmers heeft op constructieve wijze de ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. (o.a. het inpassen van de overstek-constructie, maatvoering).

Gerelateerd aan

Deel dit project