Adaptief onderwijs
Brede school Vest is een kind-centrum van 2650 m2 in de binnenstad van Dordrecht. Zeventien groepen basisonderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn opgenomen in dit multifunctionele gebouw. School Vest kent het principe van adaptief onderwijs. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. Het is een open gebouw met veel ruimte om te spelen en te leren buiten de muren van het groepslokaal. De niveauverschillen die in de locatie aanwezig zijn, geven veel ruimtelijke kwaliteit en sfeer in het gebouw. De school profileert zich met een voorbouw aan een drukke route naar de oude binnenstad, de Blekersdijk. De school heeft een achterbouw die in een bouwblok ligt waar tot voor kort bedrijfshallen stonden. School Vest is de eerste aanzet tot vernieuwing binnen dit bouwblok. De gemetselde gevel van de voorbouw aan de Blekersdijk zoekt aansluiting met de lintbebouwing op deze dijk. De hoofdentree in de Waterbeekstraat wordt door een groot venster gemarkeerd, ook goed zichtbaar vanaf de Blekersdijk. De “achterbouw” bestaat uit een gemetseld volume met daarbovenop lichte, metalen sheddaken, refererend naar het voormalige industriële karakter van het binnen-gebied.

Flexibiliteit
Flexibiliteit is gezocht in de afmetingen van de groepslokalen en de opzet van de school. Daarom is in deze school dan ook geen lange gang met aan weerszijden groepslokalen gemaakt, maar wat kleinere lokalen grenzend aan grote verwerkingsruimten. Hier kunnen de kinderen in kleinere groepjes, zelfstandig activiteiten uitvoeren. De binnenpuien tussen lokaal en verwerkingsruimte zijn bouwkundig flexibel, zodat in de toekomst andere ruimteafmetingen gerealiseerd kunnen worden. De grote verwerkingsruimten worden zowel gebruikt door de school als door de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Omgekeerd maakt de school gebruik van de ruimte van de buitenschoolse opvang.

Gezamenlijk gebruik in één gebouw
Startpunt van het ontwerp was een ‘blauwdruk’ met daarin eisen en wensen, samengesteld uit de bevindingen van diverse workshops tussen leerlingen, ouders en personeel van de school. In een nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers zijn door DAT diverse modellen ontwikkeld en keuzen gemaakt. Een eigen identiteit en toegankelijkheid voor de diverse gebruikers, gecombineerd met gezamenlijk gebruik in één gebouw, was de opgave.

‘the box’
In de school komt het bestaande hoogteverschil van de locatie tussen de voor- en achterbouw maximaal tot uitdrukking in de ruimtelijke, transparante hoofdentree. In het hart van deze ruimte staat ‘the box’, met daarin de mediatheek, als mysterieus en eigenwijs element. “the box” is een project van de kinderen geworden: elke leerling heeft een tekening gemaakt op een gekleurd houten paneeltje. De paneeltjes zijn door de timmerman willekeurig aangebracht, als ruwe huid van “the box”.

Duurzaam
De minimale vrije hoogte in de lokalen is 2.8 meter, er is gebalanceerde ventilatie met hoogrendements- warmteterugwinning toegepast in combinatie met laagtemperatuur radiatoren; ook is er een energie-efficiënt verlichtingssysteem ontworpen. Het gebouw heeft een EPC-waarde van 1.25, lager dan de toenmalige eis van 1.40. De toegepaste duurzame materialen voor het exterieur zijn onderhoudsvrij: metselwerk en aluminium in combinatie met kozijnen voorzien van het FSC keurmerk. Bouwmaterialen, energie, drinkwater, huishoudelijk afval en bouwafval zijn getoetst aan het vastgestelde ambitieniveau van de gemeente Dordrecht. (DCBA methode) Op de locatie stond een pand met typische glas-in-lood ramen. Deze beglazing is voorzichtig gedemonteerd, opgeslagen en ingepast in de nieuwe toegangsdeuren naar de aula, voor iedereen weer een zichtbare schakel met het verleden.

Opdrachtgever: School Vest & Gemeente Dordrecht
Start:
2004
Realisatie:
2010
Team:
Ton van der Hagen, Bas Coret, Birgitte Keijzer, Mark Brouwers

Website
http://www.datarchitecten.nl
http://www.schoolvest.nl/home

Gerelateerd aan

Deel dit project

Leave a Comment