16 maart 2020, het gaat even anders…

Serieuze corona-maatregelen waren te verwachten maar de toespraak van premier Rutte op 16 maart 2020 heeft duidelijk gemaakt dat het dagelijks leven ingrijpend gaat veranderen.
Bescherming en preventie zijn essentieel voor ieders gezondheid , afstand houden en het voorkomen van fysiek contact zijn het gevolg. Helemaal terecht en logisch, maar nog moeilijk voorstelbaar wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van Archistad:

  • voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal | Tilburg-Noord wordt samengewerkt met 6 externe professional-partners; hoe kan een integraal ontwerpresultaat ontstaan als we elkaar niet kunnen ontmoeten, als we niet direct kunnen reageren op suggesties, schetsen, kortom, als het niet kan knisperen?
  • voor deze prijsvraag willen we veel contacten leggen met wijkbewoners, ideeën ophalen en vertalen. Hoe gaat dat , zonder fysiek contact, met bewoners die 120 nationaliteiten kennen?
  • de inzending van deze (Rijks)prijsvraag moet 24 april worden ingeleverd; waarschijnlijk beraadt men zich al op een ander tijdstraject?
  • bij lopende bouwprojecten vragen aannemers attentie voor bouwvertraging: een lock-down in het buitenland kan voor leveringsproblemen zorgen, met uitgestelde oplevering als gevolg?
  • nieuwe initiatieven (b)lijken te aarzelen, lopende projecten gaan vooralsnog door, zo goed en zo kwaad als het gaat.

De tijd zal leren hoe hier een weg in te vinden is, voorlopig lijken video-gesprekken (Teams, Zoom, Skype) geschikt om het dagelijks contact te onderhouden; het bereiken van diepgang is lastiger, daarvoor zijn deze media minder geschikt.

 

 

 

Leave a Comment