Transformatie: heel actueel!!
De twee pakhuizen dateren van 1889 resp. 1921 en bevinden zich in het door Benthem Crouwel gemaakte stedenbouwkundig ontwerp rondom het De Pont museum. De vernieuwde pakhuizen vormen de verbinding van de nieuwe stadswoningen van Neutelings/Riedijk Architecten met de kleinschalige historische bebouwing in de Kuiperstraat en maken de geschiedenis van de plek zichtbaar. Samen met het De Pont museum zijn ze symbool voor de textielindustrie die van oudsher aanwezig was. De gebouwen hebben een heldere constructieve structuur, een gedegen bouw-kundige opzet en bouwfysische kwaliteiten anno 1921. Uitgesproken baksteen-architectuur, strak geordende gevelopeningen, penanten en stalen lateien zijn karakteristiek voor het gevelbeeld. Het oudste pakhuis had volledig gesloten gevels. Het karakter van het gebouw en de nabijheid van het De Pont-museum hebben er toe geleid dat woonruimte voor kunstenaars is gecreëerd met de mogelijkheid ‘atelier aan huis’ te hebben. Uitoefening van diverse kunstvormen moet gecombineerd kunnen worden in het gebouw.

14 woningen
Er zijn 14 woningen van ca. 90m2 gerealiseerd. De plattegrond is uitgerust met een sanitaire kern en is verder vrij indeelbaar. Bewoners bepalen zelf waar wonen overgaat in werken. Deze actieve woonfunctie zorgt aan de Kuiperstraat voor levendigheid en uitstraling, de gevelopeningen kunnen etalage of toegang tot het atelier zijn. Om het karakteristieke, gesloten beeld te behouden zijn geen prive balkons aangebracht: een gemeenschappelijke tuin is inmiddels een kwalitatief alternatief gebleken.

kunstenaarswoningen
Het karakter van het gebouw en de nabijheid van het De Pont-museum hebben er toe geleid dat woonruimte voor kunstenaars is gecreëerd met de mogelijkheid ‘atelier aan huis’ te hebben. Uitoefening van diverse kunstvormen moet gecombineerd kunnen worden in het gebouw.

zinken kaders
De gesloten wanden van het oudste pakhuis zijn door middel van zinken kaders met diepe neggen van eigentijdse openingen voorzien, met respect voor de massiviteit van het gebouw.

Opdrachtgever: Wonen Breburg
Start: 1993
Realisatie: 1995
Team: Ton van der Hagen Marco de Groot Hans Mollen Marijke Quint

websites:
dat architecten

 

Deel dit project